Vytvoriť faktúru

INTER - MEDIA - MARKET Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTER - MEDIA - MARKET Slovensko
IČO 35737905
DIČ 2020242477
IČ DPH SK2020242477
Dátum vzniku 13 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTER - MEDIA - MARKET Slovensko
Dudvažská 9
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 746 €
Zisk -17 032 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948216789
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,191
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,191
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,191
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,223
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,462
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,414
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -39,741
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -29,349
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,032
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,155
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,954
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 55,201
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,735
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,375
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,573
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 47,518
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,746
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,746
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 36,689
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,921
C. Služby (účtová skupina 51) 18,554
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,018
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 255
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,788
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,943
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,729
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 134
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 134
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -129
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,072
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,032
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35737905 DIČ: 2020242477 IČ DPH: SK2020242477
 • Sídlo: INTER - MEDIA - MARKET Slovensko, Dudvažská 9, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Mojžiš Nádražná 35 Ivanka pri Dunaji 900 28 13.11.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavol Mojžiš 6 640 € (100%) Nádražná 35 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.02.2010Noví spoločníci:
   Pavol Mojžiš Nádražná 35 Ivánka pri Dunaji 900 28
   03.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Marek Garay Zimná 2 Bratislava 821 01
   Pavol Mojžiš Bieloruská 62 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Garay Zimná 2 Bratislava 821 01
   13.11.2001Nové sidlo:
   Dudvažská 9 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Marek Garay Zimná 2 Bratislava 821 01
   Pavol Mojžiš Bieloruská 62 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Mojžiš Nádražná 35 Ivanka pri Dunaji 900 28
   12.11.2001Zrušené sidlo:
   Bieloruská 62 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Garay Zimná 2 Bratislava 821 01
   Pavol Mojžiš Bieloruská 62 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Mojžiš Bieloruská 62 Bratislava 821 02
   13.01.1998Nové obchodné meno:
   INTER - MEDIA - MARKET Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bieloruská 62 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu a zákaziek
   automatizované spracovanie údajov
   administratívne práce
   reprografické služby-kopírovacie práce
   sprostredkovateľská, poradenská, konzultačná a servisná činnosť súvisiaca s obchodnou činnosťou v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marek Garay Zimná 2 Bratislava 821 01
   Pavol Mojžiš Bieloruská 62 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Mojžiš Bieloruská 62 Bratislava 821 02
   Marek Garay Zimná 2 Bratislava 821 01