Vytvoriť faktúru

PM NEGA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PM NEGA
IČO 35737930
DIČ 2021362486
Dátum vzniku 12 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PM NEGA
Mládeže 12
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 200 €
Zisk 1 716 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0725680725680
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,356
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,356
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,356
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,356
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,356
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,102
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,121
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,121
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,716
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,458
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 17
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,441
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,958
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 483
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,200
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,200
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,200
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,200
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,200
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,200
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 484
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 484
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,716
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015