Vytvoriť faktúru

BILLA REALITY SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BILLA REALITY SLOVENSKO
IČO 35737948
DIČ 2020251970
IČ DPH SK2020251970
Dátum vzniku 14 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BILLA REALITY SLOVENSKO
Bajkalská 19/A
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 421 372 €
Zisk 2 308 520 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 131,425,312
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 124,884,750
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 124,884,750
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 41,280,918
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 82,454,823
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 612,195
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 536,814
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,020,983
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,610,235
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,610,235
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,624,285
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 793,717
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 793,717
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 720,220
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 110,348
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,786,463
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 244
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,786,219
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 519,579
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 493,600
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 25,979
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 131,425,312
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,249,009
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 27,557,360
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 27,557,360
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 123,498
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,294,504
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,294,504
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 18,965,127
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,062,455
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,097,328
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,308,520
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,172,990
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,240,412
12. Odložený daňový záväzok (481A) 7,240,412
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 73,878,721
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,237,106
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,237,106
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 68,606,580
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,035
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 53,857
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 53,857
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,313
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 2,903
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 410
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,469,248
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,421,372
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,336,518
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 84,854
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,502,766
D. Služby (účtová skupina 51) 1,993,670
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 430,601
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 787,909
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,931,258
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -3,143,349
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 432,599
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -142,013
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,918,606
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,342,848
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47,876
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 47,876
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 31,153
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16,723
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,162,809
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,114,648
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,114,648
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 48,161
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,114,933
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,803,673
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 495,153
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 66,508
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 428,645
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,308,520
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35737948 DIČ: 2020251970 IČ DPH: SK2020251970
 • Sídlo: BILLA REALITY SLOVENSKO, Bajkalská 19/A, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tomáš Staňo Orchideová 14619/62 Bratislava 821 07 01.03.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  REWE International AG 27 557 360 € (100%) Wiener Neudorf 2355 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Albena Grozeva Georgieva Mladost 3 dictrict, bl.318 ent.6 fl.4 app.104 Sofia 1000 Bulharská republika Vznik funkcie: 01.05.2015
   20.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Zhelyu Zhelev Drotárska cesta 6172/106 Bratislava-Staré Mesto 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2013
   31.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Dariusz Tomasz Bator Ul. Agrestowa 7A Bielany Wroclawskie 55-040 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2014
   30.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslaw Szczypka Schliebergstrasse 98a Leobendorf 2100 Rakúsko Vznik funkcie: 25.02.2008
   23.03.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Staňo Orchideová 14619/62 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.03.2013
   22.03.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Zemánková Špačinská cesta 7 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 15.09.2006
   07.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Zhelyu Zhelev Drotárska cesta 6172/106 Bratislava-Staré Mesto 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2013
   01.12.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
   05.01.2012Noví spoločníci:
   REWE International AG IZ NO- Süd Strasse 3, Objekt 16 Wiener Neudorf 2355 Rakúska republika
   04.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Euro-Billa Holding-Aktiengesellschaft IZ NO- Süd, Strasse 3 Wiener Neudoft 2355 Rakuska republika
   03.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Eva Maria Tögel Herta - Firnbergstrasse 16/38 Wien A-1100 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2009
   12.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Hubert Schenk Einödstrasse 12 Pfaffstätten 2511 Rakúska republika Vznik funkcie: 15.09.2006
   15.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Gaber Salesianergasse 5 Wien A-1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 10.10.2008
   05.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Mag. Eva Maria Tögel Herta - Firnbergstrasse 16/38 Wien A-1100 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2009
   18.02.2009Noví spoločníci:
   Euro-Billa Holding-Aktiengesellschaft IZ NO- Süd, Strasse 3 Wiener Neudoft 2355 Rakuska republika
   17.02.2009Zrušeny spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   05.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Martin Gaber Salesianergasse 5 Wien A-1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 10.10.2008
   04.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Csóka Bebravská 13273/7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.09.2006
   01.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Jaroslaw Szczypka Schliebergstrasse 98a Leobendorf 2100 Rakúsko Vznik funkcie: 25.02.2008
   31.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Wolfgang Janisch Weissenhoter 3 Kritzendorf 3420 Rakúsko Vznik funkcie: 20.06.2007
   24.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Wolfgang Janisch Weissenhoter 3 Kritzendorf 3420 Rakúsko Vznik funkcie: 20.06.2007
   21.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Seidner Za kasárňou 326/22 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 06.07.1999
   30.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Eduard Vrábel Latorická 17 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1999
   18.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Csóka Bebravská 13273/7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.09.2006
   Peter Seidner Za kasárňou 326/22 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 06.07.1999
   Mag. Hubert Schenk Einödstrasse 12 Pfaffstätten 2511 Rakúska republika Vznik funkcie: 15.09.2006
   Ing. Jana Zemánková Špačinská cesta 7 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 15.09.2006
   17.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Seidner Riazanská 66 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1999
   26.01.2004Nové predmety činnosti:
   realitné agentúry - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   leasing spojený s financovaním
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prenájom hnuteľného majetku - spotrebný a priemyselný tovar, motorové vozidlá, kancelárska technika
   25.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   realitné agentúry - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   leasing spojený s financovaním
   17.02.2003Noví spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   16.02.2003Zrušeny spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   06.09.2002Nové sidlo:
   Bajkalská 19/A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Seidner Riazanská 66 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1999
   Ing Eduard Vrábel Latorická 17 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1999
   05.09.2002Zrušené sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Seidner Riazanská 66 Bratislava
   Ing Eduard Vrábel Latorická 17 Bratislava
   Wolfgang Janisch Millöckergasse 32 Graz 8010 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 3 Bratislava Skončenie funkcie: 01.07.2002
   Mag. Ernst Rencher Portschachisee Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 3 Bratislava Skončenie funkcie: 01.07.2002
   27.04.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.09.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Seidner Riazanská 66 Bratislava
   Ing Eduard Vrábel Latorická 17 Bratislava
   23.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Havlát Javorinská 15 Bratislava 811 03
   11.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wolfgang Janisch Millöckergasse 32 Graz 8010 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 3 Bratislava Skončenie funkcie: 01.07.2002
   Mag. Ernst Rencher Portschachisee Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 3 Bratislava Skončenie funkcie: 01.07.2002
   10.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.05.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Havlát Javorinská 15 Bratislava 811 03
   27.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Cepko Na hlinách 19 Trnava
   29.09.1998Noví spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   14.01.1998Nové obchodné meno:
   BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realitné agentúry - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   leasing spojený s financovaním
   Noví spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Cepko Na hlinách 19 Trnava