Vytvoriť faktúru

INTRAL - SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTRAL - SK
IČO 35737956
DIČ 2020212172
IČ DPH SK2020212172
Dátum vzniku 12 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTRAL - SK
Zápotočná 5
90901
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 317 361 €
Zisk -7 851 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0346645121
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,447,168
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,200,250
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,200,250
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 38,651
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,022,756
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,543
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 127,300
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,246,844
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 63,559
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 63,559
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,165,201
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 145,222
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,222
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 229
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,019,750
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,084
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 429
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,655
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 74
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,447,168
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -380,374
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 73,027
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 73,027
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 15,634
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,303
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,303
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -468,487
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 854,712
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,323,199
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,851
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,827,542
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 281
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 281
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 24,746
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,801,677
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 140,846
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,846
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,819,779
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 399
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 235
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,379
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 839,039
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 838
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 838
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 57,361
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 317,361
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 57,361
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 260,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 322,368
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,454
D. Služby (účtová skupina 51) 50,556
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,592
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,227
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,839
4. Sociálne náklady (527, 528) 526
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,683
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 84,440
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 84,440
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 165,641
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,007
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,649
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,885
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,145
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,145
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 740
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,884
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,891
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,851
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35737956 DIČ: 2020212172 IČ DPH: SK2020212172
 • Sídlo: INTRAL - SK, Zápotočná 5, 90901, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Januára 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.11.2001Nové sidlo:
   Zápotočná 5 Skalica 909 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica 909 01
   Radovan Richter Clementisa 8 Skalica 909 01
   04.11.2001Zrušené sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   08.08.2000Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   07.08.2000Zrušené sidlo:
   Furdekova 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   30.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   29.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   12.01.1998Nové obchodné meno:
   INTRAL - SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 3 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   tovarový leasing
   factoring a forfaiting
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava