Vytvoriť faktúru

BOUDA a MASÁR architektonická kancelária - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BOUDA a MASÁR architektonická kancelária
IČO 35737972
DIČ 2020269856
IČ DPH SK2020269856
Dátum vzniku 09 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOUDA a MASÁR architektonická kancelária
Štefánikova 33
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 537 241 €
Zisk 23 469 €
Kontaktné informácie
Email boudamasar@bmarch.sk
Fax(es) 0252495284
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 46,760
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 46,760
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 42,256
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123,475
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 47,598
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,019
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,528
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 170,235
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 79,376
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 716
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 48,551
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 23,469
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 90,859
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,156
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 84,680
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,491
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,009
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,180
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,023
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 537,241
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 537,241
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 508,084
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,261
C. Služby (účtová skupina 51) 424,757
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 45,507
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 492
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 17,454
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,613
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 29,157
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 97,223
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 19
X. Výnosové úroky (662) 19
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 122
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 122
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -103
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,054
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,585
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 23,469
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35737972 DIČ: 2020269856 IČ DPH: SK2020269856
 • Sídlo: BOUDA a MASÁR architektonická kancelária, Štefánikova 33, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Ivan Masár Staroturský chodník 3 Bratislava 811 01 13.09.2004
  Ing. arch. Peter Bouda Šafárikovo nám. 2 Bratislava 811 02 13.09.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Ivan Masár 3 320 € (50%) Staroturský chodník 3 Bratislava 811 01
  Ing. arch. Peter Bouda 3 320 € (50%) Šafárikovo nám. 2 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.01.2011Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Masár Staroturský chodník 3 Bratislava 811 01
   14.01.2011Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zora Masárová Staroturský chodník 3 Bratislava 811 01
   12.04.2006Nové predmety činnosti:
   spracovanie urbanistických štúdií a územnoplánovacej dokumentácie
   Noví spoločníci:
   RNDr. Zora Masárová Staroturský chodník 3 Bratislava 811 01
   11.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Masár Staroturský chodník 3 Bratislava 811 01
   09.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. arch. Peter Bouda Šafárikovo nám. 2 Bratislava 811 02
   Ing. arch. Ivan Masár Staroturský chodník 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ivan Masár Staroturský chodník 3 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 13.09.2004
   Ing. arch. Peter Bouda Šafárikovo nám. 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.09.2004
   08.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Eva Boudová Šafárikovo nám. 2 Bratislava
   Ing. arch. Sylvia Masárová Staroturský chodník 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Boudová Šafárikovo nám. 2 Bratislava Vznik funkcie: 09.01.1998
   Ing. arch. Sylvia Masárová Staroturský chodník 3 Bratislava Vznik funkcie: 09.01.1998
   07.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Eva Boudová Šafárikovo nám. 2 Bratislava Vznik funkcie: 09.01.1998
   Ing. arch. Sylvia Masárová Staroturský chodník 3 Bratislava Vznik funkcie: 09.01.1998
   06.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Boudová Šafárikovo nám. 2 Bratislava
   Ing. arch. Sylvia Masárová Staroturský chodník 3 Bratislava
   18.12.2000Nové sidlo:
   Štefánikova 33 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Eva Boudová Šafárikovo nám. 2 Bratislava
   Ing. arch. Sylvia Masárová Staroturský chodník 3 Bratislava
   17.12.2000Zrušené sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Boudová Šafárikovo nám. 2 Bratislava
   Ing. arch. Sylvia Masárová Staroturský chodník 3 Bratislava
   07.01.1998Nové obchodné meno:
   BOUDA a MASÁR architektonická kancelária s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť pre pozemné stavby, interiér stavieb a stavebný dizajn
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti architektúry a stavebníctva
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom strojov a zariadení
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Eva Boudová Šafárikovo nám. 2 Bratislava
   Ing. arch. Sylvia Masárová Staroturský chodník 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Boudová Šafárikovo nám. 2 Bratislava
   Ing. arch. Sylvia Masárová Staroturský chodník 3 Bratislava