Vytvoriť faktúru

JURKI - HAYTON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JURKI - HAYTON
IČO 35738162
DIČ 2021364466
IČ DPH SK2021364466
Dátum vzniku 15 Januára 1998
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo JURKI - HAYTON
Domkárska 4
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 44 600 €
Zisk 3 572 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243410203, +421243413530, +421243413531, +421243413960, +421243413966
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,742,045
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,411,660
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 56,017
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 55,154
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 863
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,355,643
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,355,643
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 330,385
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 330,385
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 330,385
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,742,045
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,741,032
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,327,757
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,327,757
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,407,536
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 274
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 274
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,893
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,893
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,572
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,013
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,013
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,013
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 44,628
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 44,600
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 44,600
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,808
D. Služby (účtová skupina 51) 95
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,944
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 36,769
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 36,769
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,792
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,505
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 28
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 28
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 241
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 241
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -213
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,579
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,007
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,007
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,572
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35738162 DIČ: 2021364466 IČ DPH: SK2021364466
 • Sídlo: JURKI - HAYTON, Domkárska 4, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Jurkovič predseda Liptovská 8 Bratislava 821 09 31.12.2009
  Lujza Jurkovičová člen Liptovská 8 Bratislava 821 09 08.11.2010
  Zuzana Garajová člen Záhradnícka 34 Palárikovo 941 11 29.06.2012
  Zuzana Bobrovská člen 198 Ratková 982 65 25.06.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Bobrovská - člen 198 Ratková 982 65 Vznik funkcie: 25.06.2014
   14.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Apolonia Jozefková - člen Komárnická 12 Bratislava 821 03
   24.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Garajová - člen Záhradnícka 34 Palárikovo 941 11 Vznik funkcie: 29.06.2012
   23.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Blažena Baníková - člen Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   29.12.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Jurkovič - predseda Liptovská 8 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 31.12.2009
   Lujza Jurkovičová - člen Liptovská 8 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 08.11.2010
   28.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Chorváthová - predseda Dopravná 37 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.01.1998
   Ing. Danica Vdovjaková Sabinovská 9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.09.2008
   23.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Monika Chorváthová - predseda Dopravná 37 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.01.1998
   Ing. Danica Vdovjaková Sabinovská 9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.09.2008
   22.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Chorvathova - predseda Dopravná 37 Bratislava 831 06
   Alena Schillerova - člen Bzovícka 20 Bratislava 851 07
   02.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Blažena Baníková - člen Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   Apolonia Jozefková - člen Komárnická 12 Bratislava 821 03
   01.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michaela Direrova - člen Pifflova 8 Bratislava 851 01
   15.01.1998Nové obchodné meno:
   JURKI - HAYTON, a.s.
   Nové sidlo:
   Domkárska 4 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   sprostredkovanie obchodu, služieb a investícií v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michaela Direrova - člen Pifflova 8 Bratislava 851 01
   Monika Chorvathova - predseda Dopravná 37 Bratislava 831 06
   Alena Schillerova - člen Bzovícka 20 Bratislava 851 07