Vytvoriť faktúru

Schalter - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Schalter
Stav Zrušená
IČO 35738171
DIČ 2020229376
Dátum vzniku 15 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Schalter
Pekná cesta 17
83105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 402 €
Zisk 1 867 €
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,785
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,785
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,785
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,785
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,785
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,258
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,248
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,248
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,867
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 527
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 527
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 527
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,402
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,402
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9
D. Služby (účtová skupina 51) 9
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,393
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -9
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,393
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 526
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 526
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,867
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
 • IČO:35738171 DIČ: 2020229376
 • Sídlo: Schalter, Pekná cesta 17, 83105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Januára 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.07.2016Zrušené obchodné meno:
   Schalter, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 17 Bratislava 831 05
   13.02.2015Nové obchodné meno:
   Schalter, s.r.o. v likvidácii
   15.01.1998Nové sidlo:
   Pekná cesta 17 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným