Vytvoriť faktúru

PKT - Expres - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PKT - Expres
IČO 35738260
DIČ 2020229728
IČ DPH SK2020229728
Dátum vzniku 15 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PKT - Expres
Na piesku 6
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 80 428 €
Zisk 438 €
Kontaktné informácie
Email pkt@stonline.sk
Webová stránka http://www.pktexpres.sk
Phone(s) +421243424840
Mobile phone(s) +421905570530
Fax(es) 0243424840
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,083
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,804
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,290
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,290
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,290
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,497
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,156
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,341
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 279
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 279
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,083
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,541
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,800
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,800
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 438
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,542
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,542
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,994
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,994
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,548
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 80,429
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 80,428
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 79,399
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,029
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,849
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,212
D. Služby (účtová skupina 51) 76,082
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 159
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 267
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 129
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,579
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,105
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 181
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 181
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -181
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,398
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 438
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015