Vytvoriť faktúru

SG FINANCE MANAGEMENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SG FINANCE MANAGEMENT
IČO 35738294
DIČ 2020269812
IČ DPH SK2020269812
Dátum vzniku 15 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SG FINANCE MANAGEMENT
Révová 7
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 162 419 €
Zisk 33 404 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232151264
Mobile phone(s) 0905618740
Fax(es) 0232151260
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 143,311
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 143,311
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,744
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 107,441
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 34,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 52,719
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,345
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,377
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 250,752
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 93,905
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 53,197
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 33,404
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 156,847
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 156,847
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 146,807
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 586
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,342
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 112
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 162,419
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 251
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 160,582
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,586
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 122,158
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,361
C. Služby (účtová skupina 51) 95,557
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,815
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 269
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,156
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 40,261
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 56,915
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3,144
X. Výnosové úroky (662) 3,144
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 579
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 579
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,565
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 42,826
P. Daň z príjmov (591, 595) 9,422
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 33,404
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35738294 DIČ: 2020269812 IČ DPH: SK2020269812
 • Sídlo: SG FINANCE MANAGEMENT, Révová 7, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 15.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Papay 6 640 € (100%) Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.09.2011Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   16.09.2011Zrušeny spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   23.09.2008Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 15.01.1998
   22.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.01.1998
   28.05.2008Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu správy bytového/nebytového fondu
   správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu údržby bytového/nebytového fondu v rozsahu maliarskych prác, upratovacích prác, dokončovacích stavebných prác pri realizácii exteriérov a interiérov
   správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
   čistiace a upratovacie služby
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   Noví spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   27.05.2008Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   17.01.2008Nové sidlo:
   Révová 7 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   16.01.2008Zrušené sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   17.01.2006Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   16.01.2006Zrušené sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   13.10.2005Noví spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   12.10.2005Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   18.11.2003Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.11.2003Zrušeny spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 23.03.1999 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 15.01.1998 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.01.1998 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   13.03.2003Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 23.03.1999 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 15.01.1998 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.01.1998
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.01.1998 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   12.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám 1 Bratislava 821 08
   14.06.1999Noví spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   13.06.1999Zrušeny spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   28.08.1998Noví spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Kominárska 2 Bratislava 832 03
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   15.01.1998Nové obchodné meno:
   SG FINANCE MANAGEMENT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb
   reklamná činnosť
   organizovanie výstav a veľtrhov
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   prieskum trhu a výskum verejnej mienky
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Kominárska 2 Bratislava 832 03
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám 1 Bratislava 821 08