Vytvoriť faktúru

BDF - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BDF
IČO 35738383
DIČ 2020219630
IČ DPH SK2020219630
Dátum vzniku 19 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BDF
Segnerova 4
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 533 €
Zisk -7 928 €
Aktíva 15 741 €
Vlastný kapitál 8 020 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421944276406, +421948393314, +421949404429
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,385
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,385
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 12
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,156
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,138
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,138
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,217
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,541
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,676
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,385
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,248
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,847
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,599
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,928
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,293
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 112
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 112
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,181
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,198
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,198
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 157
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,826
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 22,533
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 22,533
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,533
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,384
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,630
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,571
D. Služby (účtová skupina 51) 2,670
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,473
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,033
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,420
4. Sociálne náklady (527, 528) 20
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,851
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,338
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 117
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -117
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,968
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,928
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015