Vytvoriť faktúru

TLP media - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TLP media
IČO 35738430
DIČ 2020252916
IČ DPH SK2020252916
Dátum vzniku 20 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TLP media
Sreznevského 4
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 258 075 €
Zisk -13 425 €
Aktíva 81 391 €
Vlastný kapitál 11 524 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 236,283
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 50,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 50,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 50,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 177,876
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 16,364
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 5,452
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 10,912
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 93,635
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 93,635
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,635
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 67,877
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,124
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 46,753
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,407
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 474
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 7,933
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 236,283
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,902
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 34,190
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 34,190
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -22,999
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -22,999
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,425
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 238,185
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 238,185
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 235,852
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 235,852
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 258,469
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 258,075
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 254,953
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,122
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 270,071
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,702
D. Služby (účtová skupina 51) 225,409
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 20,894
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,996
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,842
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 394
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 394
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 394
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 789
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 789
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -395
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,391
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,034
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,034
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,425
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35738430 DIČ: 2020252916 IČ DPH: SK2020252916
 • Sídlo: TLP media, Sreznevského 4, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Neštrák Antická 9 Bratislava 851 10 15.04.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Martin Neštrák 34 190 € (100%) Antická 9 Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.04.2013Nové obchodné meno:
   TLP media, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Neštrák Antická 9 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Neštrák Antická 9 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 15.04.2013
   17.04.2013Zrušené obchodné meno:
   SUNDOM s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Neštrák Sreznevského 4 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Neštrák Sreznevského 4 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.08.1998
   06.11.2012Nové sidlo:
   Sreznevského 4 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Neštrák Sreznevského 4 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.08.1998
   05.11.2012Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Neštrák Karpatské nám. 12 Bratislava 831 06
   29.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ján Neštrák Sreznevského 4 Bratislava 831 03
   28.02.2000Zrušeny spoločníci:
   SUN GROUP a.s. IČO: 35 734 001 Seberíniho 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slávka Šikrhová Beniakova 30 Bratislava
   04.08.1999Noví spoločníci:
   SUN GROUP a.s. IČO: 35 734 001 Seberíniho 1 Bratislava
   03.08.1999Zrušeny spoločníci:
   SUN GROUP a.s. IČO: 35 734 001 Seberíniho 1 Bratislava
   10.11.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierských stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianských stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   27.08.1998Noví spoločníci:
   SUN GROUP a.s. IČO: 35 734 001 Seberíniho 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Neštrák Karpatské nám. 12 Bratislava 831 06
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   SUN GROUP a.s. IČO: 35 734 001 Seberíniho 1 Bratislava
   Ing. František Šafárik Gelnická 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Šafárik Gelnická 20 Bratislava
   23.06.1998Nové sidlo:
   Viedenská cesta 7 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   SUN GROUP a.s. IČO: 35 734 001 Seberíniho 1 Bratislava
   Ing. František Šafárik Gelnická 20 Bratislava
   22.06.1998Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   SUN GROUP a.s. IČO: 35 734 001 Seberíniho 1 Bratislava
   Ing. František Šafárik Gelnická 20 Bratislava
   20.01.1998Nové obchodné meno:
   SUNDOM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť, -
   reklamná a propagačná činnosť, -
   prenájom motorových vozidiel, -
   vydavateľská činnosť, -
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, -
   výroba nábytku a interierových zariadení a doplnkov, -
   masérske služby
   Noví spoločníci:
   SUN GROUP a.s. IČO: 35 734 001 Seberíniho 1 Bratislava
   Ing. František Šafárik Gelnická 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Šafárik Gelnická 20 Bratislava
   Slávka Šikrhová Beniakova 30 Bratislava