Vytvoriť faktúru

ORBIS PICTUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ORBIS PICTUS
IČO 35738502
DIČ 2021375763
IČ DPH SK2021375763
Dátum vzniku 16 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORBIS PICTUS
Ožvoldíkova 2
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 134 813 €
Zisk -34 498 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252492228, 0252492229, 0252492233, 0232112651, 0905758990
Fax(es) 0232144088
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,756
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,676
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,676
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 120,436
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 26,656
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 89,248
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,516
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 132,192
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,638
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 510
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,545
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -34,498
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 151,830
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11,460
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 109,293
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 58,897
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 57
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,494
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 48,845
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 77
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 31,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 134,813
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 128,042
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,771
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 164,518
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 377
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,492
C. Služby (účtová skupina 51) 114,320
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,386
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 354
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,777
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 10,462
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,350
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -29,705
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,853
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,797
M. Nákladové úroky (562) 2,434
N. Kurzové straty (563) 949
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 414
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,797
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -33,502
P. Daň z príjmov (591, 595) 996
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -34,498
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35738502 DIČ: 2021375763 IČ DPH: SK2021375763
 • Sídlo: ORBIS PICTUS, Ožvoldíkova 2, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Magdaléna Szökeová 197 Jánovce 925 22 01.02.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Magdaléna Szökeová 3 350 € (50%) 197 Jánovce 925 22
  Ing. Ľubica Mravíková 3 350 € (50%) Galbavého 2 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.05.2014Nové predmety činnosti:
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov – nemecký jazyk
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov – anglický jazyk
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov – francúzsky jazyk
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Mgr. Magdaléna Szökeová 197 Jánovce 925 22
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Magdaléna Szökeová 197 Jánovce 925 22 Vznik funkcie: 01.02.2014
   12.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. René Mravík Ožvoldíkova 2 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. René Mravík Ožvoldíkova 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ľubica Mravíková Galbavého 2 Bratislava 841 01
   13.08.2013Nové predmety činnosti:
   Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk
   Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - francúzsky jazyk
   06.10.2008Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   22.07.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   činnosť organizačno-ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Mravíková Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Ing. René Mravík Ožvoldíkova 2 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. René Mravík Ožvoldíkova 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ľubica Mravíková Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.01.2002Nové sidlo:
   Ožvoldíkova 2 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   organizačno - technické zabezpečenie kurzov a školení
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. René Mravík Ožvoldíkova 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ľubica Mravíková Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Mravíková Galbavého 2 Bratislava 841 01
   27.01.2002Zrušené sidlo:
   Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Monika Lauková Učňovská 654 Gbely 908 45
   Ing. Ľubica Mikulášová Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Ing. René Mravík Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Monika Lauková Učňovská 654 Gbely 908 45
   Ing. Ľubica Mikulášová Galbavého 2 Bratislava 841 01
   16.01.1998Nové obchodné meno:
   ORBIS PICTUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Monika Lauková Učňovská 654 Gbely 908 45
   Ing. Ľubica Mikulášová Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Ing. René Mravík Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Monika Lauková Učňovská 654 Gbely 908 45
   Ing. Ľubica Mikulášová Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Ing. René Mravík Ožvoldíkova 2 Bratislava 841 01