Vytvoriť faktúru

RAPID - IS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAPID - IS
IČO 35738511
DIČ 2021367348
IČ DPH SK2021367348
Dátum vzniku 20 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAPID - IS
Lombardiniho 17
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 512 941 €
Zisk 160 012 €
Aktíva 1 059 948 €
Vlastný kapitál 30 774 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245248849, 0907772990, 0244681269
Mobile phone(s) 0907772990
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,381,849
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 339,671
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 288,187
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 123,401
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 23,284
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 141,502
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 51,484
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 51,484
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,041,180
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 555,328
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 555,328
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 555,328
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 243
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 243
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 485,609
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,680
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 483,929
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 998
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 998
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,381,849
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 190,786
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 23,471
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,471
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160,012
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,191,063
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,561
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,561
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,177,540
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 150,306
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150,306
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 955,218
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,345
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,494
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,177
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,962
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,962
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,512,941
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,512,931
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,304,208
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 461,288
D. Služby (účtová skupina 51) 549,549
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 240,739
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 178,560
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 61,287
4. Sociálne náklady (527, 528) 892
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,170
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 40,215
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 40,215
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 247
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 208,733
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 502,094
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 23
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 23
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,535
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,535
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,512
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 205,221
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 45,209
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 45,209
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 160,012
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35738511 DIČ: 2021367348 IČ DPH: SK2021367348
 • Sídlo: RAPID - IS, Lombardiniho 17, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava 831 03 05.09.2003
  Mgr. Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava 831 03 02.07.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Gajdoš 6 639 € (100%) Lombardiniho 17 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.07.2005Nové sidlo:
   Lombardiniho 17 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   výroba prefabrikovaných prvkov, pre stavebné odbory
   výroba a predaj betónových zmesí
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 05.09.2003
   29.07.2005Zrušené sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 826 55
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava
   Mgr. Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2003
   21.07.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 02.07.2004
   20.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eugen Korec kpt. Rašu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Korec kpt. Rašu 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2003
   04.03.2004Nové sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 826 55
   Noví spoločníci:
   Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava
   Ing. Eugen Korec kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2003
   Ing. Eugen Korec kpt. Rašu 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2003
   03.03.2004Zrušené sidlo:
   Podunajská 56 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Alexovič ul. SNP 950/26 Šaľa
   Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Alexovič ul. SNP 950/26 Šaľa Skončenie funkcie: 05.09.2003
   Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava Skončenie funkcie: 05.09.2003
   20.01.1998Nové obchodné meno:
   RAPID - IS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Podunajská 56 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, vrátane vybavenosti sídliskových celkov
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   vykonávanie stavebného dozoru
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a v oblasti výkonu služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Gabriel Alexovič ul. SNP 950/26 Šaľa
   Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Alexovič ul. SNP 950/26 Šaľa Skončenie funkcie: 05.09.2003
   Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava Skončenie funkcie: 05.09.2003