Vytvoriť faktúru

Security Trade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Security Trade
IČO 35738553
DIČ 2020269911
IČ DPH SK2020269911
Dátum vzniku 16 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Security Trade
Tallerova 6
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 159 €
Zisk 4 808 €
Kontaktné informácie
Email info@securitytrade.sk
Phone(s) 0244881411
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,951
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,939
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,831
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,181
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,951
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,955
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -156
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,808
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,996
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 74
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,309
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,274
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 193
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,501
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 341
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 613
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 34,159
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 34,159
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 27,898
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,270
C. Služby (účtová skupina 51) 3,531
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,450
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,525
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,261
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,358
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 244
M. Nákladové úroky (562) 18
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 226
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -244
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,017
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,209
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,808
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015