Vytvoriť faktúru

K.ORT. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno K.ORT.
IČO 35738600
DIČ 2021386895
Dátum vzniku 21 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K.ORT.
Ružinovská 12
82007
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 994 €
Zisk -1 371 €
Aktíva 30 160 €
Vlastný kapitál 27 385 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,034
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,660
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,660
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,660
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,799
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,933
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,714
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,714
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 219
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,866
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,044
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,822
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 575
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 460
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 115
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,034
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,013
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 20,081
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,555
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,474
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,371
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,021
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 608
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 608
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,459
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 638
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 638
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 753
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 289
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 779
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 954
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 954
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,994
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,994
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,994
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,907
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,115
D. Služby (účtová skupina 51) 10,874
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,676
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,191
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,683
4. Sociálne náklady (527, 528) 802
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 236
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,005
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 860
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 860
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -860
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -773
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 598
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 598
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,371
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4266958.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35738600 DIČ: 2021386895
 • Sídlo: K.ORT., Ružinovská 12, 82007, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Dušan Kurčík Horný Bar 276 Horný Bar 930 33 20.12.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Dušan Kurčík 6 639 € (100%) Horný Bar 276 Horný Bar 930 33
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.12.2007Nové sidlo:
   Ružinovská 12 Bratislava 820 07
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Dušan Kurčík Horný Bar 276 Horný Bar 930 33
   19.12.2007Zrušené sidlo:
   Ružinovská 10 Bratislava 820 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Dušan Kurčík Pribišova 19 Bratislava 841 05
   10.10.2000Nové sidlo:
   Ružinovská 10 Bratislava 820 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej staroslivosti v odbore ortopédia
   09.10.2000Zrušené sidlo:
   Pribišova 19 Bratislava 841 05
   04.08.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Dušan Kurčík Pribišova 19 Bratislava 841 05
   03.08.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Dušan Kurčík Pribišova 19 Bratislava 841 05
   21.01.1998Nové obchodné meno:
   K.ORT. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 19 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   MUDr. Dušan Kurčík Pribišova 19 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Dušan Kurčík Pribišova 19 Bratislava 841 05