Vytvoriť faktúru

3 MZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno 3 MZ
IČO 35738626
DIČ 2021387247
IČ DPH SK2021387247
Dátum vzniku 16 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 3 MZ
Polianky 9
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 89 878 €
Zisk -76 574 €
Kontaktné informácie
Email 1109.pkoba@gmail.com
Phone(s) 0904353535, 0903705139
Mobile phone(s) 0903705139, 0904353535, 0904835252, 0905353535
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 55,555
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 55,555
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 51,214
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 65,829
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 40,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,448
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,650
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,566
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 121,384
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,252
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 157,928
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -32,073
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -76,574
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,132
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,916
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,249
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,259
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,470
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,294
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,226
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,372
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 27,457
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 14,138
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 89,878
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 79,031
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,766
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 81
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 162,081
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 34,941
C. Služby (účtová skupina 51) 25,532
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 53,115
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,404
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 27,794
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,750
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,545
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -72,203
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,558
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,414
M. Nákladové úroky (562) 2,585
N. Kurzové straty (563) 12
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 817
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,410
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -75,613
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -76,574
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35738626 DIČ: 2021387247 IČ DPH: SK2021387247
 • Sídlo: 3 MZ, Polianky 9, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zdenek Martinec Vysokohorská 4580/3 Bratislava 841 03 16.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zdenek Martinec 6 639 € (100%) Vysokohorská 4580/3 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.04.2014Nové obchodné meno:
   3 MZ, s. r. o.
   01.04.2014Zrušené obchodné meno:
   Nai - TAXI, s.r.o.
   15.11.2006Nové sidlo:
   Polianky 9 Bratislava 841 01
   14.11.2006Zrušené sidlo:
   Polianky 15 Bratislava 841 01
   26.10.2006Noví spoločníci:
   Zdenek Martinec Vysokohorská 4580/3 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Zdenek Martinec Vysokohorská 4580/3 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 16.01.1998
   25.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   predaj motorových vozidiel
   Zrušeny spoločníci:
   Zdenek Martinec Vyšehradská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdenek Martinec Vyšehradská 9 Bratislava
   07.09.2004Nové predmety činnosti:
   informatívne ( nezáväzné ) zisťovanie pravosti čísiel motora a karosérie podvozku motorových vozidiel technickými prostriedkami
   10.09.2002Nové obchodné meno:
   Nai - TAXI, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom rádiostaníc
   taxislužba
   Noví spoločníci:
   Zdenek Martinec Vyšehradská 9 Bratislava
   09.09.2002Zrušené obchodné meno:
   MZ s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Zdenek Martinec Vyšehradská 9 Bratislava
   16.01.1998Nové obchodné meno:
   MZ s.r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 15 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   prenájom a zapožičiavanie motorových vozidiel
   odťahová služba v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   predaj motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Zdenek Martinec Vyšehradská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zdenek Martinec Vyšehradská 9 Bratislava