Vytvoriť faktúru

KŠP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KŠP
IČO 35738642
DIČ 2020242807
IČ DPH SK2020242807
Dátum vzniku 16 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KŠP
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 743 038 €
Zisk 295 773 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244458561, 0244458692
Mobile phone(s) +421910111152
Fax(es) 0244458561
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,254,889
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 64,024
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 64,024
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 32,810
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 31,214
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,190,400
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 167,358
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 122
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 167,236
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 761,268
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 760,316
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 760,316
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 404
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 548
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 261,774
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 174,387
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 87,387
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 465
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 465
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,254,889
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 439,518
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 415
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 136,027
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 136,027
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 295,773
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 815,371
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 26,483
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 26,058
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 425
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 782,807
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 640,925
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 640,925
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,287
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,821
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,866
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 63,446
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50,462
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,581
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,581
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,743,038
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,834,192
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,908,846
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,320,685
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,068,976
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,878
D. Služby (účtová skupina 51) 163,013
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 156,138
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 116,183
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,456
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,499
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 217
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,502
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,502
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,899,961
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 422,353
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 587,325
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,785
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,775
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 42,152
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,301
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,301
O. Kurzové straty (563) 103
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 25,748
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39,367
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 382,986
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 87,213
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 87,213
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 295,773
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35738642 DIČ: 2020242807 IČ DPH: SK2020242807
 • Sídlo: KŠP, Pestovateľská 10, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Margita Hašková Černyševského 1281/37 Bratislava 16.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Margita Hašková 6 639 € (100%) Černyševského 1281/37 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.12.2004Nové predmety činnosti:
   kopírovacie a viazacie služby
   02.11.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
   01.11.2000Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   13.04.1999Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Margita Hašková Černyševského 1281/37 Bratislava
   12.04.1999Zrušené sidlo:
   Na Úvrati 52 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Margita Hašková Černyševského 1281/37 Bratislava
   16.01.1998Nové obchodné meno:
   KŠP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na Úvrati 52 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Margita Hašková Černyševského 1281/37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Margita Hašková Černyševského 1281/37 Bratislava