Vytvoriť faktúru

AUTEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTEC
IČO 35738715
DIČ 2020219575
IČ DPH SK2020219575
Dátum vzniku 22 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTEC
Polianky 15
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 66 491 €
Zisk 1 524 €
Aktíva 45 362 €
Vlastný kapitál -22 535 €
Kontaktné informácie
Email autec@autec.sk
Phone(s) 0253413070
Mobile phone(s) 0905620701
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,609
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,609
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,609
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,513
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,902
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 33,706
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,905
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 89,122
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -10,573
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -19,068
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,524
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 99,695
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 23,734
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 75,961
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,345
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,821
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 16,945
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,850
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 66,491
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 66,106
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 385
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 63,803
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,681
C. Služby (účtová skupina 51) 25,580
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,966
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 15,484
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,092
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,688
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,845
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 204
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 204
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -204
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,484
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,524
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015