Vytvoriť faktúru

ALPHA INSPECT SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALPHA INSPECT SLOVAKIA
IČO 35738766
DIČ 2021416408
IČ DPH SK2021416408
Dátum vzniku 20 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALPHA INSPECT SLOVAKIA
Sklenárova 30
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 182 €
Zisk 6 713 €
Aktíva 22 627 €
Vlastný kapitál 19 053 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253413985, 0903444254
Mobile phone(s) 0903444254
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 27,128
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,122
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,101
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,075
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,021
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 264
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,757
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,128
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,766
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 935
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 675
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 675
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,804
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,804
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,713
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,362
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,352
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 840
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 840
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 319
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 179
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,181
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,182
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,181
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,857
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 441
D. Služby (účtová skupina 51) 9,369
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,547
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,463
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 849
4. Sociálne náklady (527, 528) 235
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 307
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 180
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,325
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,371
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 631
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 629
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -625
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,700
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,987
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,987
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,713
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35738766 DIČ: 2021416408 IČ DPH: SK2021416408
 • Sídlo: ALPHA INSPECT SLOVAKIA, Sklenárova 30, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miloslav Ducho Sklenárová 30 Bratislava 20.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miloslav Ducho 6 639 € (100%) Sklenárová 30 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.03.2006Nové sidlo:
   Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   28.02.2006Zrušené sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   02.02.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Ducho Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   01.02.2004Zrušeny spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   26.08.1998Nové obchodné meno:
   ALPHA INSPECT SLOVAKIA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   25.08.1998Zrušené obchodné meno:
   ALPHA INSPEKT SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   20.01.1998Nové obchodné meno:
   ALPHA INSPEKT SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie nestrannej kontroly tovaru a služieb na základe zmlúv v obchodnom styku
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   technické testovanie a meranie nákladov v lodnej doprave
   meracie a bezpečnostno-technické služby v preprave tovaru
   poskytovanie služieb spojených s prepravou tovaru a služieb, vzniknutých na prípadných škodách na tovare
   Noví spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Ducho Sklenárová 30 Bratislava