Vytvoriť faktúru

AB & B INTERNATIONAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AB & B INTERNATIONAL
IČO 35738898
DIČ 2021391086
IČ DPH SK2021391086
Dátum vzniku 22 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AB & B INTERNATIONAL
Lichnerova 14
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 210 417 €
Zisk 6 894 €
Aktíva 47 546 €
Vlastný kapitál 11 239 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245923158, 0903461538
Mobile phone(s) 0903461538
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 68,281
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 67,539
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 42,332
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,401
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,580
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 280
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,675
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 78,682
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,133
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,936
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,894
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,549
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,575
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 40,795
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,354
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,063
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,478
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,900
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,179
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 210,417
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 208,279
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,138
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 197,041
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 107,631
C. Služby (účtová skupina 51) 12,360
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 68,980
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,424
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,601
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 45
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,376
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 88,288
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,528
M. Nákladové úroky (562) 897
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,631
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,528
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,848
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,954
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,894
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35738898 DIČ: 2021391086 IČ DPH: SK2021391086
 • Sídlo: AB & B INTERNATIONAL, Lichnerova 14, 90301, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jasmín Bosnič Hviezdoslavova 82 Senec 22.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jasmín Bosnič 5 312 € (80%) Hviezdoslavova 82 Senec
  Amra Bosnič 1 328 € (20%) Senec
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.03.2014Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a4
   24.01.2014Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   19.02.2005Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   14.03.2003Noví spoločníci:
   Jasmín Bosnič Hviezdoslavova 82 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jasmín Bosnič Hviezdoslavova 82 Senec Vznik funkcie: 22.01.1998
   13.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Jasmín Bosnič Nova cesta 50 Semizovac Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 82 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jasmín Bosnič Nova cesta 50 Semizovac Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 82 Senec
   25.08.1999Nové sidlo:
   Lichnerova 14 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Amra Bosnič Hviezdoslavova 1034/82 Senec
   Jasmín Bosnič Nova cesta 50 Semizovac Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 82 Senec
   24.08.1999Zrušené sidlo:
   Štefanovičova 4 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Polach Homolova 19 Bratislava
   Jasmín Bosnič Nova cesta 50 Semizovac Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 82 Senec
   22.01.1998Nové obchodné meno:
   AB & B INTERNATIONAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefanovičova 4 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Roman Polach Homolova 19 Bratislava
   Jasmín Bosnič Nova cesta 50 Semizovac Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 82 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jasmín Bosnič Nova cesta 50 Semizovac Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 82 Senec