Vytvoriť faktúru

SARAJ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SARAJ
IČO 35738936
DIČ 2021424801
Dátum vzniku 26 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SARAJ
Pifflova 2
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 089 €
Zisk -12 707 €
Aktíva 15 726 €
Vlastný kapitál 475 €
Kontaktné informácie
Email hardypub@gmail.com
Phone(s) 0262410983
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,289
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,373
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,373
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,373
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,916
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,516
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,516
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,000
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,400
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,602
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 798
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,289
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -853
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,391
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,391
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 463
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 463
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,707
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,142
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 703
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 703
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,439
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,002
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,002
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,841
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,161
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 684
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 538
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 213
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 43,089
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 43,089
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 43,089
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,186
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,823
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,932
D. Služby (účtová skupina 51) 7,625
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,782
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,195
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,460
4. Sociálne náklady (527, 528) 127
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 909
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 909
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,097
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,709
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 130
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -130
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,227
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,707
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4256440.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35738936 DIČ: 2021424801
 • Sídlo: SARAJ, Pifflova 2, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eva Mikulášková Šaštínska 28/399 Bratislava 841 04 05.04.2004
  Mgr. Jana Lednárová Pifflova 2 Bratislava 851 01 05.04.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eva Mikulášková 3 320 € (50%) Šaštínska 28/399 Bratislava 841 04
  Mgr. Jana Lednárová 3 320 € (50%) Pifflova 2 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.05.2004Nové sidlo:
   Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Eva Mikulášková Šaštínska 28/399 Bratislava 841 04
   Mgr. Jana Lednárová Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Mikulášková Šaštínska 28/399 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 05.04.2004
   Mgr. Jana Lednárová Pifflova 2 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.04.2004
   13.05.2004Zrušené sidlo:
   Drieňová 14 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.11.2000
   26.09.2003Noví spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.11.2000
   25.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 06.07.2002
   19.06.2001Noví spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 06.07.2002
   18.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   27.11.2000Noví spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   26.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Vašut Justičná 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bíro Znievska 36 Bratislava
   Ľuboš Vašut Justičná 11 Bratislava
   27.07.2000Noví spoločníci:
   Ľuboš Vašut Justičná 11 Bratislava
   26.07.2000Zrušeny spoločníci:
   ABSOLUT PEAK, a.s. IČO: 35 751 592 Ondavská 3 Bratislava
   12.05.1999Nové sidlo:
   Drieňová 14 Bratislava
   Noví spoločníci:
   ABSOLUT PEAK, a.s. IČO: 35 751 592 Ondavská 3 Bratislava
   11.05.1999Zrušené sidlo:
   Svidnícka 19 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   ABSOLUT PEAK, a.s. IČO: 35 751 592 Ondavská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Považanec Galba-vého 2 Bratislava
   02.10.1998Noví spoločníci:
   ABSOLUT PEAK, a.s. IČO: 35 751 592 Ondavská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Vašut Justičná 11 Bratislava
   01.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   17.09.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   11.05.1998Noví spoločníci:
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   Ing. Ivan Považanec Galba-vého 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bíro Znievska 36 Bratislava
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   10.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Muhamed Šabanovič Svidnícka 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Muhamed Šabanovič Svidnícka 19 Bratislava
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   SARAJ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svidnícka 19 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Muhamed Šabanovič Svidnícka 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Muhamed Šabanovič Svidnícka 19 Bratislava