Vytvoriť faktúru

ASV - náradie - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASV - náradie
IČO 35738944
DIČ 2020229552
IČ DPH SK2020229552
Dátum vzniku 26 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASV - náradie
Púchovská 8
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 272 260 €
Zisk 30 578 €
Aktíva 94 513 €
Vlastný kapitál 17 918 €
Kontaktné informácie
Email naradie@asv.sk
Phone(s) 0244881224, 0249207133
Fax(es) 0244888036
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 116,110
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,860
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,860
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,860
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 110,314
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 51,182
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 84
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 51,098
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 45,449
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,582
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,582
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,867
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,683
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,680
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,003
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 936
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 936
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 116,110
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,495
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 120,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 120,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,540
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,540
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -111,623
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -111,623
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,578
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 67,550
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 144
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 65,500
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 57,722
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,722
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,542
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,036
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,888
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,312
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,906
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,906
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 65
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 65
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 272,181
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 272,260
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 270,611
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,569
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 236,996
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 166,249
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,161
D. Služby (účtová skupina 51) 25,333
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 36,501
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 25,410
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,311
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,780
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,716
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,716
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 902
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,264
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,437
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,726
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,429
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,429
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 297
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,726
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,538
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,578
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35738944 DIČ: 2020229552 IČ DPH: SK2020229552
 • Sídlo: ASV - náradie, Púchovská 8, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Sklenár, CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01 26.01.1998
  Ing. Pavel Kravárik Ľudovíta Fullu 3094/14 Bratislava 841 05 06.02.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ASV a.s. 120 000 € (100%) Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Kravárik Ľudovíta Fullu 3094/14 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.02.2006
   06.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kučera Súbežná 7 Bratislava 811 04
   17.04.2001Noví spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kučera Súbežná 7 Bratislava 811 04
   16.04.2001Zrušeny spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jendek Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   07.08.2000Noví spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava 831 06
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Encinger Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   21.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Jendek Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   20.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   ASV - náradie s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Encinger Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01