Vytvoriť faktúru

Caravella - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Caravella
IČO 35738952
DIČ 2021400469
Dátum vzniku 26 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Caravella
Tupolevova 2
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 195 €
Zisk 469 €
Aktíva 30 528 €
Vlastný kapitál 30 076 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421903311652
Mobile phone(s) +421903311652
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,020
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 17,020
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,538
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,538
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 31,558
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,544
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 22,772
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 469
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,014
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 669
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 635
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 345
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 14,195
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 14,195
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 13,141
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,424
C. Služby (účtová skupina 51) 5,314
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 208
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,256
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,939
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,054
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,457
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 105
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 105
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -105
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 949
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 469
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4248396.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015