Vytvoriť faktúru

CITYGROVE NORTH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CITYGROVE NORTH
IČO 35739002
DIČ 2021358460
IČ DPH SK2021358460
Dátum vzniku 26 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CITYGROVE NORTH
Tomášiková 50/E
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 190 918 €
Zisk 7 428 €
Aktíva 84 242 €
Vlastný kapitál -774 342 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0376504765, 0376504778
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,958
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,958
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,958
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,437
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 19,092
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,069
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,643
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 67,395
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -322,652
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 450,902
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -788,949
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,428
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 390,047
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 352,023
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 30,406
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,693
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 12,082
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,489
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,142
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,618
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 190,918
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 190,918
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 182,113
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,558
C. Služby (účtová skupina 51) 27,623
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 141,431
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 139
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,444
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 918
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,805
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 157,737
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2,901
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 2,900
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,712
M. Nákladové úroky (562) 1,166
N. Kurzové straty (563) 6
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 540
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,189
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,994
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,566
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,428
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739002 DIČ: 2021358460 IČ DPH: SK2021358460
 • Sídlo: CITYGROVE NORTH, Tomášiková 50/E, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jonathan Wilkinson Tiché údolí 192 Roztoky u Prahy 252 63 Česká republika 01.01.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jonathan Wilkinson 6 639 € (100%) Tiché údolí 192 Roztoky u Prahy 252 63 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2013Nové sidlo:
   Tomášiková 50/E Bratislava 831 04
   31.12.2012Zrušené sidlo:
   Tomášiková 50/B Bratislava 831 04
   24.04.2009Nové sidlo:
   Tomášiková 50/B Bratislava 831 04
   23.04.2009Zrušené sidlo:
   Kapitulská 3 Bratislava 811 01
   01.01.2006Nové sidlo:
   Kapitulská 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jonathan Wilkinson Tiché údolí 192 Roztoky u Prahy 252 63 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2006
   31.12.2005Zrušené sidlo:
   Leškova 16 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Repka Nám. SNP 482/23 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 06.02.2003
   05.05.2003Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov a poskytovanie doplnkových služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Repka Nám. SNP 482/23 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 06.02.2003
   04.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Simona Šiková štvrť SNP 12 Trenčianske Teplice 914 51 Vznik funkcie: 03.09.2002 Skončenie funkcie: 06.02.2003
   15.10.2002Nové sidlo:
   Leškova 16 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Simona Šiková štvrť SNP 12 Trenčianske Teplice 914 51 Vznik funkcie: 03.09.2002 Skončenie funkcie: 06.02.2003
   14.10.2002Zrušené sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bibiána Jedenástiková Toryská 30 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 03.09.2002
   09.03.1999Nové sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Jonathan Wilkinson Tiché údolí 192 Roztoky u Prahy 252 63 Česká republika
   08.03.1999Zrušené sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Jonathan Wilkinson Bulharská 1/588 Praha 10 Česká republika
   David Woolf The Red Brick House 27a Randolph Mews London W 9 1AW Veľká Británia
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   CITYGROVE NORTH, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jonathan Wilkinson Bulharská 1/588 Praha 10 Česká republika
   David Woolf The Red Brick House 27a Randolph Mews London W 9 1AW Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Bibiána Jedenástiková Toryská 30 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 03.09.2002