Vytvoriť faktúru

SUNSET Blvd. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SUNSET Blvd.
IČO 35739011
DIČ 2020253367
IČ DPH SK2020253367
Dátum vzniku 27 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUNSET Blvd.
Masarykova ul. 26
08087
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 116 159 €
Zisk 458 190 €
Aktíva 1 450 578 €
Vlastný kapitál 387 556 €
Kontaktné informácie
Email sunset@sunsetblvd.sk
Phone(s) 0268299999, 0905986829
Fax(es) 0252927265
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,437,810
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 464,742
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 464,742
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 400,105
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 64,637
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 966,769
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 395,083
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 242,201
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242,201
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,865
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 151,017
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 571,686
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,793
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 566,893
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,299
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,210
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 5,089
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,437,810
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 465,493
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 458,190
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 972,317
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,159
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,534
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,752
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,873
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 960,615
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 234,829
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 234,829
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 194,960
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 463,619
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 33,563
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,588
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,056
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,543
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,543
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,115,662
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,116,159
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,115,662
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 497
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,517,964
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,952
D. Služby (účtová skupina 51) 5,175,890
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,264,214
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 947,125
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 300,737
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,352
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,006
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 41,327
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 41,327
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,575
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 598,195
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,910,820
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 28
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 28
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,700
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,715
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,715
O. Kurzové straty (563) 14
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,971
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,669
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 591,526
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 133,336
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 133,336
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 458,190
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739011 DIČ: 2020253367 IČ DPH: SK2020253367
 • Sídlo: SUNSET Blvd., Masarykova ul. 26, 08087, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Januára 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.11.2010Nové sidlo:
   Masarykova ul. 26 Prešov 080 87
   18.11.2010Zrušené sidlo:
   Administratívne centrum Krym, Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   18.03.2010Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
   19.08.2009Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie práce
   05.03.2001Nové sidlo:
   Administratívne centrum Krym, Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   04.03.2001Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   27.09.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Ladislav Berecký Viničné 359 Pezinok 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Berecký Brezová 359 Viničné 900 23
   26.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ladislav Berecký Viničné 359 Pezinok 900 23
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Ladislav Berecký Viničné 359 Pezinok 900 23
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ladislav Berecký Viničné 359 Pezinok 900 23
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03
   27.01.1998Nové obchodné meno:
   SUNSET Blvd. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie krátkodobého, príležitostného zamestnania
   konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ladislav Berecký Viničné 359 Pezinok 900 23
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03