Vytvoriť faktúru

S-KTX, družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno S-KTX, družstvo
Stav Zrušená
IČO 35739029
DIČ 2020207002
IČ DPH SK2020207002
Dátum vzniku 23 Januára 1998
Právna forma Družstvo
Sídlo S-KTX, družstvo
Radlinského 1153
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 838 €
Zisk -57 150 €
Aktíva 97 955 €
Vlastný kapitál 55 248 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252923055, 0347722229, 0347731965, 0347731966, 0347731967, 0347796513, 0903242640, 0903415460
Mobile phone(s) +421903242640, +421903415460, 0903415460
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 455,657
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 455,623
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 455,657
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 414,913
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,826
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,826
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 47,131
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 422,276
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -57,150
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 40,744
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 28,931
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,813
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 83
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,100
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,630
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,838
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 83
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 685
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,070
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 56,250
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 83
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 130
C. Služby (účtová skupina 51) 5,950
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 23,513
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 68
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 601
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,905
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -54,412
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,080
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 229
X. Výnosové úroky (662) 229
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,924
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 2,810
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 114
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,695
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -57,107
P. Daň z príjmov (591, 595) 43
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -57,150
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
 • IČO:35739029 DIČ: 2020207002 IČ DPH: SK2020207002
 • Sídlo: S-KTX, družstvo, Radlinského 1153, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 23 Januára 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.12.2016Zrušené obchodné meno:
   S-KTX, družstvo v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 1153 Malacky 901 01
   01.02.2016Nové obchodné meno:
   S-KTX, družstvo v likvidácii
   23.01.1998Nové sidlo:
   Radlinského 1153 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Družstvo