Vytvoriť faktúru

ADU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ADU
IČO 35739053
DIČ 2021381450
IČ DPH SK2021381450
Dátum vzniku 27 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADU
Kopčianska 65
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 355 896 €
Zisk 6 372 €
Aktíva 236 182 €
Vlastný kapitál 43 617 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905297067
Mobile phone(s) 0903864252, 0905297067
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 220,378
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,403
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 29,403
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 29,403
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 190,439
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 147,604
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 86
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 14,900
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 131,723
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 895
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,018
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42,018
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,018
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 817
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 817
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 536
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 536
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 220,378
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,989
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 36,945
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 36,945
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,372
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,389
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,494
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 11,494
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 10,741
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 127,614
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 40,112
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,112
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,262
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 84,240
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,540
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 292,319
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 355,896
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 292,319
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 14,900
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 37,920
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,757
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 344,634
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 145,156
D. Služby (účtová skupina 51) 159,152
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 604
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,908
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,908
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,800
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,014
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,262
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,911
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,619
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,164
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,164
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 455
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,619
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,643
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,271
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,271
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,372
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739053 DIČ: 2021381450 IČ DPH: SK2021381450
 • Sídlo: ADU, Kopčianska 65, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Bc. Tomáš Varsányi Znievska 22 Bratislava 851 06 18.03.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Bc. Tomáš Varsányi 6 672 € (100%) Znievska 22 Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.04.2009Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   reklamné a marketingové služby
   projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
   Noví spoločníci:
   Bc. Tomáš Varsányi Znievska 22 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Tomáš Varsányi Znievska 22 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 18.03.2009
   03.04.2009Zrušené sidlo:
   Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jana Ághová Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 27.01.1998
   04.02.2009Noví spoločníci:
   JUDr. Jana Ághová Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   03.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Jana Ághová Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   06.12.2002Noví spoločníci:
   Jana Ághová Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 27.01.1998
   05.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   22.05.2000Nové sidlo:
   Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /okrem činností uvedených v prílohe č. 2 a 3 Zákona č. 455/1991 Zb./
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   factoring a forfaiting
   poskytovanie administratívnych prác
   poradenstvo o predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   21.05.2000Zrušené sidlo:
   Špitálska 49 Bratislava 811 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /okrem činností uvedených v prílohe č. 2 a 3 Zákona č. 455/1991 Zb./
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   factoring a forfaiting
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Peter Doležel Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   10.11.1999Noví spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Peter Doležel Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   09.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Peter Doležel Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   27.01.1998Nové obchodné meno:
   ADU, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 49 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /okrem činností uvedených v prílohe č. 2 a 3 Zákona č. 455/1991 Zb./
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   factoring a forfaiting
   Noví spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Peter Doležel Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08