Vytvoriť faktúru

MITIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MITIS
IČO 35739274
DIČ 2021384915
Dátum vzniku 28 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MITIS
Tománkova 2
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 697 €
Zisk 54 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 32,659
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,659
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 32,659
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32,489
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 170
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,659
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,179
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 631
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 631
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 24,855
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,955
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -100
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,697
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,697
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,697
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,157
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 134
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 2,023
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 540
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 540
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 534
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 54
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4220492.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739274 DIČ: 2021384915
 • Sídlo: MITIS, Tománkova 2, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Zámečník Tománkova 2 Bratislava 28.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Zámečník 1 992 € (30%) Tománkova 2 Bratislava
  VOTIS-Handelsgesellschaft m.b.H. 4 648 € (70%) Wien 1030 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Zámečník Tománkova 2 Bratislava
   VOTIS-Handelsgesellschaft m.b.H. Rennweg 58 Wien 1030 Rakúska republika
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   VOTIS-Handelsgesellschaft m.b.H. Rennweg 58 Wien 1030 Rakúska republika
   Ing. Milan Zámečník Tománkova 2 Bratislava
   28.01.1998Nové obchodné meno:
   MITIS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tománkova 2 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   VOTIS-Handelsgesellschaft m.b.H. Rennweg 58 Wien 1030 Rakúska republika
   Ing. Milan Zámečník Tománkova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Zámečník Tománkova 2 Bratislava