Vytvoriť faktúru

RALF - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RALF
IČO 35739304
DIČ 2021382594
IČ DPH SK2021382594
Dátum vzniku 22 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RALF
Smetanov Háj 291/26
92901
Dunajská Streda
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 551 €
Zisk -5 973 €
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,705
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 17,705
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,705
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,089
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,133
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,794
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,522
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 70,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -52,477
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,973
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,272
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,272
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 312
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,551
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,551
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 12,388
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,319
C. Služby (účtová skupina 51) 954
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 115
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,837
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,722
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 176
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 176
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -176
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,013
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,973
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016