Vytvoriť faktúru

BATEA-STAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BATEA-STAV
IČO 35739312
DIČ 2020203834
IČ DPH SK2020203834
Dátum vzniku 26 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BATEA-STAV
Viničnianska cesta 1
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 431 699 €
Zisk -20 768 €
Aktíva 504 129 €
Vlastný kapitál 42 795 €
Kontaktné informácie
Email batea@batea.sk
Webová stránka http://www.batea.sk
Phone(s) +421336413866
Fax(es) 0336413860
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 483,234
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,211
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,211
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,611
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 10,600
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 468,590
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 21,184
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,184
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 14,000
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 14,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 269,460
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 238,885
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 238,885
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,575
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 163,946
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 97,277
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 66,669
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 433
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 433
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 483,234
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,027
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 35,491
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 83,681
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -48,190
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,768
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 461,207
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,215
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,215
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 453,065
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 175,657
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 175,657
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 264,617
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,953
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,486
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,472
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,927
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,927
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,431,699
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,431,699
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,431,699
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,447,328
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 131,670
D. Služby (účtová skupina 51) 1,193,957
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 99,523
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 73,770
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,379
4. Sociálne náklady (527, 528) 374
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,868
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,391
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,391
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,919
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,629
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 106,072
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,268
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 135
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 135
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,132
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,257
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,886
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,768
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739312 DIČ: 2020203834 IČ DPH: SK2020203834
 • Sídlo: BATEA-STAV, Viničnianska cesta 1, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 26 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Tuma Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23 15.10.2007
  Ing. Eugen Jurášek Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81 15.10.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Tuma 3 320 € (50%) Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23
  Ing. Eugen Jurášek 3 320 € (50%) Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.01.2008Nové sidlo:
   Viničnianska cesta 1 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Tuma Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81
   06.01.2008Zrušené sidlo:
   Viničnianska 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   15.10.2007Nové sidlo:
   Viničnianska 1 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tuma Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81
   14.10.2007Zrušené sidlo:
   Senecká cesta 55 Pezinok 902 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   22.05.2003Nové sidlo:
   Senecká cesta 55 Pezinok 902 11
   21.05.2003Zrušené sidlo:
   Moyzesova 1 Pezinok 901 01
   13.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   12.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   BATEA-STAV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 1 Pezinok 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlišných celkov/
   maloobchodná činnosť a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   výroba plastových okien
   výroba betónovej zmesi
   zateplovacie práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok