Vytvoriť faktúru

Aukčná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Aukčná
Stav Zrušená
IČO 35739321
DIČ 2021380735
IČ DPH SK2021380735
Dátum vzniku 27 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Aukčná
Vojtaššákova 600/115
02744
Tvrdošín
Finančné informácie
Zisk -1 230 €
Aktíva 33 334 €
Vlastný kapitál 24 984 €
Kontaktné informácie
Email itm@mail-com.sk
Phone(s) 0435328202, 0435328203
Dátum aktualizácie údajov: 13.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 33,464
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,464
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 33,194
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,194
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,194
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 270
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 270
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,464
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,414
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -10,550
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -10,550
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,230
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,050
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 12,050
Dátum aktualizácie údajov: 13.09.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,230
D. Služby (účtová skupina 51) 1,230
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,230
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,230
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,230
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,230
Dátum aktualizácie údajov: 13.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.09.2016
 • IČO:35739321 DIČ: 2021380735 IČ DPH: SK2021380735
 • Sídlo: Aukčná, Vojtaššákova 600/115, 02744, Tvrdošín
 • Dátum vzniku: 27 Januára 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.09.2016Zrušené obchodné meno:
   Aukčná, s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vojtaššákova 600/115 Tvrdošín 027 44
   27.10.2007Nové sidlo:
   Vojtaššákova 600/115 Tvrdošín 027 44
   10.02.2006Nové obchodné meno:
   Aukčná, s r.o.
   27.01.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným