Vytvoriť faktúru

V.M. Land - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno V.M. Land
IČO 35739355
DIČ 2021374410
IČ DPH SK2021374410
Dátum vzniku 29 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V.M. Land
Matejkova 12
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 339 €
Zisk 744 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,794
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,700
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,794
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,456
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,408
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 744
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,338
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,188
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,831
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,357
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,339
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,172
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,400
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,767
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,339
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,170
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 835
C. Služby (účtová skupina 51) 2,230
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 881
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,000
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -63
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 296
M. Nákladové úroky (562) 120
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 176
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -296
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,704
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 744
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015