Vytvoriť faktúru

IVAR Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IVAR Slovensko
IČO 35739371
DIČ 2020269988
IČ DPH SK2020269988
Dátum vzniku 26 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IVAR Slovensko
Benediktiho 5
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 56 286 €
Zisk -4 426 €
Aktíva 4 164 €
Vlastný kapitál -14 203 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252450137
Mobile phone(s) +421905510199, +421905259966
Fax(es) 0252624332
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,192
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,076
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 30
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 396
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 396
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 396
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,650
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,594
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 116
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 116
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,192
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 449
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,429
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,429
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,426
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,465
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,108
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,959
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,959
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 387
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 189
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,573
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 350
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 350
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 278
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 278
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 56,286
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 56,286
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 54,845
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,441
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,659
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 36,939
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,063
D. Služby (účtová skupina 51) 12,728
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,622
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,437
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,638
4. Sociálne náklady (527, 528) 547
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 246
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,373
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,556
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 94
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,466
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,426
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016