Vytvoriť faktúru

LUPKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LUPKO
IČO 35739401
DIČ 2021391493
Dátum vzniku 27 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LUPKO
Malá Čalomija 31
99108
Malá Čalomija
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 905 €
Zisk 1 766 €
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,250
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,250
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,250
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 86,276
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 48,960
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,052
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 92,526
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,061
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,039
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,039
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 118
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,138
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,766
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 82,465
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,995
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 79,470
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,321
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 590
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 51,559
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 48,905
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 48,905
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 46,168
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,050
C. Služby (účtová skupina 51) 34,515
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 326
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,125
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 152
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,737
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,340
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 440
M. Nákladové úroky (562) 307
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 133
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -440
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,297
P. Daň z príjmov (591, 595) 531
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,766
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016