Vytvoriť faktúru

Gestor - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Gestor
IČO 35739410
DIČ 2020206936
IČ DPH SK2020206936
Dátum vzniku 23 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gestor
Svetlá 8
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 134 055 €
Zisk -994 €
Aktíva 100 748 €
Vlastný kapitál 27 027 €
Kontaktné informácie
Email gestor@orangemail.sk
Phone(s) 0239021443
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 41,161
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 41,161
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,124
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 84,923
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 29,876
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,837
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 126,084
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,987
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,342
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -994
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 119,097
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8,579
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 67,490
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,020
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,279
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,201
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,540
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,008
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 134,055
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 133,728
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 327
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 129,437
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 22,026
C. Služby (účtová skupina 51) 96,513
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 758
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,877
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,263
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,618
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,189
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,652
M. Nákladové úroky (562) 4,071
N. Kurzové straty (563) 18
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 563
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,652
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -34
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -994
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739410 DIČ: 2020206936 IČ DPH: SK2020206936
 • Sídlo: Gestor, Svetlá 8, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Porubský Bartókova 6944/2A Bratislava 811 02 23.01.1998
  Mária Porubská Svetlá 10 Bratislava 811 02 12.07.2006
  Martin Hazucha Slávičie údolie 41 Bratislava 811 02 01.03.2007
  Jakub Porubský Svetlá 10 Bratislava 811 02 20.12.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Porubský 6 639 € (100%) Bartókova 6944/2A Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2012Nové sidlo:
   Svetlá 8 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Porubský Bartókova 6944/2A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.01.1998
   Jakub Porubský Svetlá 10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.12.2011
   26.01.2012Zrušené sidlo:
   Sv. Vincenta 4 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Porubský 711 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ing. Magdaléna Hazuchová Plavecký Štvrtok 707 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 01.03.2007
   Ing. Róbert Hazucha Slávičie údolie 41 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.03.2007
   11.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Martin Hazucha Slávičie údolie 41 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.03.2007
   Ing. Magdaléna Hazuchová Plavecký Štvrtok 707 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 01.03.2007
   Ing. Róbert Hazucha Slávičie údolie 41 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.03.2007
   10.10.2006Nové sidlo:
   Sv. Vincenta 4 Bratislava 821 03
   09.10.2006Zrušené sidlo:
   Súmračná 24 Bratislava 821 02
   17.08.2006Nové predmety činnosti:
   grafické práce na počítači podľa predlohy
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Porubská Svetlá 10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.07.2006
   01.12.2004Nové sidlo:
   Súmračná 24 Bratislava 821 02
   30.11.2004Zrušené sidlo:
   Námestie Martina Benku 15 Bratislava 811 07
   18.12.2003Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovacie služby - poskytovanie prechodného ubytovania
   17.12.2001Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu, poradenská činnosť v oblasti obchodu
   obchodné poradenstvo a finančné poradenstvo v oblasti obchodu
   marketing
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom osobných automobilov, motocyklov, prívesných vozíkov, pracovného náradia športových potrieb
   30.10.2000Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby - poskytovanie prechodného ubytovania
   31.08.2000Nové sidlo:
   Námestie Martina Benku 15 Bratislava 811 07
   30.08.2000Zrušené sidlo:
   Tallerova 4 Bratislava 811 02
   30.09.1998Nové sidlo:
   Tallerova 4 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj transformačných staníc a ich komponentov
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Porubský Bartókova 6944/2A Bratislava 811 02
   29.09.1998Zrušené sidlo:
   711 Plavecký Mikuláš 900 68
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Porubský 711 Plavecký Štvrtok 900 68
   23.01.1998Nové obchodné meno:
   Gestor, s.r.o
   Nové sidlo:
   711 Plavecký Mikuláš 900 68
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Porubský 711 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Porubský 711 Plavecký Štvrtok 900 68