Vytvoriť faktúru

SPORT HOCKEY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPORT HOCKEY
IČO 35739461
DIČ 2020242719
IČ DPH SK2020242719
Dátum vzniku 26 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPORT HOCKEY
Kladnianska 45
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 044 €
Zisk -42 333 €
Aktíva 349 010 €
Vlastný kapitál -90 934 €
Kontaktné informácie
Email sporthockey@sporthockey.sk
Webová stránka http://www.sporthockey.sk
Phone(s) +421253632796
Mobile phone(s) +421905451145
Fax(es) 0253632796
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 504,744
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 157,972
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 157,972
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 145,000
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,154
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,818
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 346,203
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 319,258
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 319,258
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,740
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,740
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,590
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,501
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,501
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 89
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,615
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,758
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,857
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 569
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 569
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 504,744
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 424,555
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 557,822
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 113
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 113
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -97,686
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 27,216
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -124,902
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,333
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,189
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 175
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 175
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 78,538
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 38,299
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,299
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,043
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 384
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 273
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,539
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,476
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,476
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 85,044
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 85,044
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 83,249
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,787
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 125,647
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 81,990
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,809
D. Služby (účtová skupina 51) 13,807
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,941
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,852
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,058
4. Sociálne náklady (527, 528) 31
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 455
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,286
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,286
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,359
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,603
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -23,349
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 770
O. Kurzové straty (563) 118
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 652
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -770
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,373
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -42,333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739461 DIČ: 2020242719 IČ DPH: SK2020242719
 • Sídlo: SPORT HOCKEY, Kladnianska 45, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava 821 05 26.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Novosedlík 6 639 € (100%) Kladnianska 45 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.07.2004Noví spoločníci:
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava 821 05
   30.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.10.2002 Skončenie funkcie: 02.09.2003
   29.01.2003Nové obchodné meno:
   SPORT HOCKEY, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.01.1998
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.10.2002 Skončenie funkcie: 02.09.2003
   28.01.2003Zrušené obchodné meno:
   M.N.WEAR, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   M.N.WEAR, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kladnianska 45 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj motocyklov, náhradných dielov na motocykle
   Noví spoločníci:
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava