Vytvoriť faktúru

DEXON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEXON
IČO 35739614
DIČ 2021502670
IČ DPH SK2021502670
Dátum vzniku 30 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEXON
Prešovská 39
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 568 €
Zisk -3 390 €
Aktíva 108 709 €
Vlastný kapitál 7 775 €
Dátum aktualizácie údajov: 11.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 106,215
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 106,215
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 637
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 238
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 106,852
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,385
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,136
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,390
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,467
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 76,117
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 26,200
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,090
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,110
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 11.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 568
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 568
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,806
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42
C. Služby (účtová skupina 51) 1,280
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,484
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,238
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,322
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 192
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 192
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -192
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,430
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,390
Dátum aktualizácie údajov: 11.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.05.2016