Vytvoriť faktúru

TERMOCOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERMOCOM
IČO 35739631
DIČ 2020242598
IČ DPH SK2020242598
Dátum vzniku 26 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERMOCOM
Kladnianska 12
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 530 694 €
Zisk 24 493 €
Aktíva 178 197 €
Vlastný kapitál 58 499 €
Kontaktné informácie
Email termocom@termocom.sk
Webová stránka http://www.termocom.sk
Phone(s) +421243413610
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 176,147
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 32,098
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 32,098
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 32,098
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 142,765
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,235
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,235
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,862
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21,821
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,821
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 107,668
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,597
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 106,071
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,284
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,284
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 176,147
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,993
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 32,831
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 32,831
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,493
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 111,154
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,090
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,558
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 5,532
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 4,913
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 4,913
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 89,338
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 50,642
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,642
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,874
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,696
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,448
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,970
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,708
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,813
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,813
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 524,333
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 530,694
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 524,333
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 944
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 496,715
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 212,072
D. Služby (účtová skupina 51) 71,969
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 193,311
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 139,399
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 49,078
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,834
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,237
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,324
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,324
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,802
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,979
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 245,292
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,452
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,282
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,282
O. Kurzové straty (563) 15
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 155
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,440
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,539
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,046
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,046
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,493
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739631 DIČ: 2020242598 IČ DPH: SK2020242598
 • Sídlo: TERMOCOM, Kladnianska 12, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Lehocký Lužická 7 Bratislava 811 00 26.01.1998
  Ing. Peter Bujna Priehradná 1/A Bratislava 821 07 26.01.1998
  Ing. Jozef Šimo F. P. Drobiševa 32 Pezinok 902 01 26.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Lehocký 2 324 € (33.3%) Lužická 7 Bratislava 811 00
  Ing. Peter Bujna 2 324 € (33.3%) Priehradná 1/A Bratislava 821 07
  Ing. Jozef Šimo 2 324 € (33.3%) F. P. Drobiševa 32 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.03.2009Nové predmety činnosti:
   energetická certifikácia budov - vykurovanie a príprava teplej vody
   oprava vyhradených technických zariadení tlakových
   oprava vyhradených technických zariadení plynových
   08.03.2007Nové sidlo:
   Kladnianska 12 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bujna Priehradná 1/A Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Šimo F. P. Drobiševa 32 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bujna Priehradná 1/A Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.01.1998
   Ing. Jozef Šimo F. P. Drobiševa 32 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.01.1998
   07.03.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské Luhy 15 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   murárstvo
   obkladačské práce
   tesárstvo
   pokrývačstvo
   klampiarstvo
   štukatérstvo
   podlahárstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01
   31.01.2000Nové predmety činnosti:
   vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   vodoinštalatérstvo
   kurenárske práce
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   montáž a oprava meracej a regulačnej techniky
   murárstvo
   obkladačské práce
   tesárstvo
   pokrývačstvo
   klampiarstvo
   štukatérstvo
   podlahárstvo
   31.03.1999Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 15 Bratislava 821 05
   30.03.1999Zrušené sidlo:
   Trnavská 63 Bratislava 821 01
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lehocký Lužická 7 Bratislava 811 00
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Lehocký Lužická 7 Bratislava 811 00
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   TERMOCOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 63 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb-technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla
   automatizované spracovanie dát
   obstarávateľské služby v stavebníctve
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Lehocký Lužická 7 Bratislava 811 00
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Lehocký Lužická 7 Bratislava 811 00
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01