Vytvoriť faktúru

SoftIdea - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SoftIdea
IČO 35739690
DIČ 2020270142
IČ DPH SK2020270142
Dátum vzniku 29 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SoftIdea
Svätoplukova 14
90101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 284 682 €
Zisk 2 711 €
Kontaktné informácie
Email kika@fineal.sk
Phone(s) 0252965487, 025296587
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 114,645
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 114,645
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 114,645
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,076
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 30,952
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 941
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,160
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 161,721
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,237
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 13,222
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,711
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 138,484
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 78,637
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 52,636
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,867
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,878
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,196
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,695
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,211
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 284,682
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 254,087
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 200
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,395
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 280,566
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,658
C. Služby (účtová skupina 51) 54,061
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 186,204
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 480
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 31,995
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,168
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,116
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 194,368
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 98
N. Kurzové straty (563) 17
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 81
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -96
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,020
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,309
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,711
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739690 DIČ: 2020270142 IČ DPH: SK2020270142
 • Sídlo: SoftIdea, Svätoplukova 14, 90101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Šišolák Svätoplukova 14 Malacky 29.01.1998
  Ing. Ondrej Bauko M. Marečka 7/13 Bratislava 29.01.1998
  Ing. Karol Zverka Miletičova 76 Bratislava 29.01.1998
  Ing. Marcel Porges Karpatská 42 Marianka 900 33 29.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Šišolák 3 287 € (49.5%) Svätoplukova 14 Malacky
  AMSET s.r.o. 3 353 € (50.5%) Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.03.2011Nové predmety činnosti:
   výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Šišolák Svätoplukova 14 Malacky Vznik funkcie: 29.01.1998
   Ing. Ondrej Bauko M. Marečka 7/13 Bratislava Vznik funkcie: 29.01.1998
   Ing. Karol Zverka Miletičova 76 Bratislava Vznik funkcie: 29.01.1998
   Ing. Marcel Porges Karpatská 42 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 29.01.1998
   03.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marcel Porges Čsl. parašutistov 5 Bratislava
   Ing. Karol Zverka Miletičova 76 Bratislava
   Ing. Ondrej Bauko M. Marečka 7/13 Bratislava
   Jozef Šišolák Svätoplukova 14 Malacky
   04.03.1998Nové sidlo:
   Svätoplukova 14 Malacky 901 01
   03.03.1998Zrušené sidlo:
   Lermontovova 18 Bratislava 811 05
   29.01.1998Nové obchodné meno:
   SoftIdea s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lermontovova 18 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   AMSET s.r.o. IČO: 17 328 969 Jakubovo námestie 3 Bratislava 811 04
   Jozef Šišolák Svätoplukova 14 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marcel Porges Čsl. parašutistov 5 Bratislava
   Ing. Karol Zverka Miletičova 76 Bratislava
   Ing. Ondrej Bauko M. Marečka 7/13 Bratislava
   Jozef Šišolák Svätoplukova 14 Malacky