Vytvoriť faktúru

VENORA AUDIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VENORA AUDIT
IČO 35739720
DIČ 2020219740
IČ DPH SK2020219740
Dátum vzniku 20 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VENORA AUDIT
Saratovská 6E
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 55 038 €
Zisk 3 049 €
Aktíva 28 602 €
Vlastný kapitál 8 039 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905223191, +421905646254, +421905802295, +421905802297, +421948460107
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 28,393
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,398
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,398
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,398
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,120
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,809
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,809
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,809
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,311
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,619
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,692
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 875
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 875
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,393
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,087
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,399
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,399
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,049
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,306
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 29
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 29
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,320
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 263
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 263
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,930
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,072
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 440
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,615
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 957
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 957
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 55,038
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 55,038
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 55,038
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,864
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,715
D. Služby (účtová skupina 51) 22,171
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,799
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,268
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,908
4. Sociálne náklady (527, 528) 623
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 271
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 926
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 926
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,982
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,174
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,152
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 154
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 154
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -154
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,020
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 971
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 971
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,049
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739720 DIČ: 2020219740 IČ DPH: SK2020219740
 • Sídlo: VENORA AUDIT, Saratovská 6E, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Veronika Witkovská Kvetná 6 Stupava 900 31 20.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Veronika Witkovská 6 639 € (100%) Kvetná 6 Stupava 900 31
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.07.2009Nové obchodné meno:
   VENORA AUDIT s. r. o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 6E Bratislava 841 02
   15.07.2009Zrušené obchodné meno:
   PRIMASKA AUDIT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   M. Sch. Trnavského 2/b Bratislava 841 01
   19.01.2009Zrušeny spoločníci:
   PRIMASKA AUDIT, a.s. IČO: 25 064 339 Nad Primaskou 27 Praha 10 100 00 Česká republika
   17.01.2006Noví spoločníci:
   Ing. Veronika Witkovská Kvetná 6 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská Kvetná 6 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 20.01.1998
   16.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 20.01.1998
   31.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 20.01.1998
   30.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   15.11.2001Nové obchodné meno:
   PRIMASKA AUDIT, s.r.o.
   14.11.2001Zrušené obchodné meno:
   PAGINA FOLIO, s.r.o.
   16.08.2001Nové sidlo:
   M. Sch. Trnavského 2/b Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   PRIMASKA AUDIT, a.s. IČO: 25 064 339 Nad Primaskou 27 Praha 10 100 00 Česká republika
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   15.08.2001Zrušené sidlo:
   M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   PAGINA FOLIO, a.s. IČO: 25 064 339 Podolská 1/a Praha 4 147 00 Česká republika
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   31.03.1998Nové predmety činnosti:
   výkon audítorskej činnosti
   20.01.1998Nové obchodné meno:
   PAGINA FOLIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   PAGINA FOLIO, a.s. IČO: 25 064 339 Podolská 1/a Praha 4 147 00 Česká republika
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07