Vytvoriť faktúru

TRINITY HOSTESSING & MODELING AGENCY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRINITY HOSTESSING & MODELING AGENCY
IČO 35739771
DIČ 2021375147
Dátum vzniku 30 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRINITY HOSTESSING & MODELING AGENCY
Kalinčiakova 1
91701
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -681 €
Kontaktné informácie
Email info@trinity-agency.sk
Phone(s) 0245520054, 0905407656
Mobile phone(s) 0905407656
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 40,850
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,850
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40,409
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,861
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,861
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,548
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 441
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 441
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,850
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,007
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 149,373
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 348
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 348
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -150,005
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -150,005
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -681
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 34,843
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 644
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 644
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 34,199
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,950
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,249
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 201
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 201
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -201
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -201
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -681
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015