Vytvoriť faktúru

PS - Products - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PS - Products
IČO 35739801
DIČ 2020219685
IČ DPH SK2020219685
Dátum vzniku 02 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PS - Products
Líščie údolie 29
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 253 816 €
Zisk 11 108 €
Aktíva 114 954 €
Vlastný kapitál 54 962 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264285126, 0264285127
Fax(es) 0264285127
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,671
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,671
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,671
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 102,469
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 20,079
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,521
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,638
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 111,140
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 52,070
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,641
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,641
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,975
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 32,346
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,108
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 59,070
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 315
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 56,475
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,100
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,926
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,013
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,436
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,280
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 253,816
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 85,384
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 168,022
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 410
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 234,541
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 68,041
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 48,362
C. Služby (účtová skupina 51) 70,200
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 41,340
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 662
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,855
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,081
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,275
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 66,803
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,911
M. Nákladové úroky (562) 3,410
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 501
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,909
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,366
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,258
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,108
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739801 DIČ: 2020219685 IČ DPH: SK2020219685
 • Sídlo: PS - Products, Líščie údolie 29, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Andrej Ložek Hlboká cesta 1 Bratislava 811 04 02.02.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Andrej Ložek 3 387 € (51%) Hlboká cesta 1 Bratislava 811 04
  Špeciálne systémy a software, a.s 3 254 € (49%) Líščie údolie 29 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.04.2014Nové sidlo:
   Líščie údolie 29 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Andrej Ložek Hlboká cesta 1 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Ložek Hlboká cesta 1 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 02.02.1998
   17.04.2014Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 61 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   PS-Pro, spol. s r.o. IČO: 60 469 986 Havarská 7 Praha 7 170 00 Česká republika
   Andrej Ložek Trenčianska 29 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Ložek Trenčianska 29 Bratislava 821 09
   14.02.2002Noví spoločníci:
   PS-Pro, spol. s r.o. IČO: 60 469 986 Havarská 7 Praha 7 170 00 Česká republika
   Andrej Ložek Trenčianska 29 Bratislava 821 09
   13.02.2002Zrušeny spoločníci:
   PS-Pro, spol. s r.o. IČO: 60 469 986 Havarská 7 Praha 7 170 00 Česká republika
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Špeciálne systémy a software, a.s IČO: 00 679 364 Líščie údolie 29 Bratislava 841 04
   PS-Pro, spol. s r.o. IČO: 60 469 986 Havarská 7 Praha 7 170 00 Česká republika
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   PS-Pro, spol. s r.o. IČO: 60 469 986 Havarská 7 Praha 7 170 00 Česká republika
   Špeciálne systémy a software, a.s IČO: 00 679 364 Svrčia Bratislava
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   PS - Products, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Staré Grunty 61 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektoniky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   PS-Pro, spol. s r.o. IČO: 60 469 986 Havarská 7 Praha 7 170 00 Česká republika
   Špeciálne systémy a software, a.s IČO: 00 679 364 Svrčia Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Ložek Trenčianska 29 Bratislava 821 09