Vytvoriť faktúru

EuroPair - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EuroPair
IČO 35739827
DIČ 2021374971
IČ DPH SK2021374971
Dátum vzniku 02 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EuroPair
Mickiewiczova 4
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 437 083 €
Zisk 1 172 €
Aktíva 76 124 €
Vlastný kapitál 23 291 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254434371, +421254434375
Fax(es) 0254434375
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 89,151
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 85,210
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,489
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,902
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,902
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,648
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,939
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 57,721
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 655
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57,066
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,941
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,941
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 89,151
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,463
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 15,988
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 66,428
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -50,440
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,172
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,419
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 128
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 128
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,349
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 30,600
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,600
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,396
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,656
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,697
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,942
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,942
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 12,269
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 12,269
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 435,847
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 437,083
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 435,847
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,236
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 434,279
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,233
D. Služby (účtová skupina 51) 330,410
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 90,584
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 63,998
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,898
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,688
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 883
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,169
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,804
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 103,204
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,549
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 11,548
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,018
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
O. Kurzové straty (563) 7,837
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,180
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,531
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,335
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,163
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,163
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,172
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739827 DIČ: 2021374971 IČ DPH: SK2021374971
 • Sídlo: EuroPair, Mickiewiczova 4, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  René Benda Brabcova 1159/2 Praha 4 - Podolí 147 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Starohorská 34/504 Bratislava 13.11.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  René Benda 6 639 € (100%) Brabcova 1159/2 Praha 4 - Podolí 147 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Starohorská 34/504 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.08.2013Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie zamestnania za úhradu
   13.11.2009Noví spoločníci:
   René Benda Brabcova 1159/2 Praha 4 - Podolí 147 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   René Benda Brabcova 1159/2 Praha 4 - Podolí 147 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Starohorská 34/504 Bratislava
   12.11.2009Zrušeny spoločníci:
   René Benda Maříkova 187/1 Praha 6 162 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   René Benda Maříkova 187/1 Praha 6 162 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Starohorská 34/504 Bratislava
   19.01.2007Nové sidlo:
   Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07
   18.01.2007Zrušené sidlo:
   Michalská 2 Bratislava 816 35
   20.09.2002Nové sidlo:
   Michalská 2 Bratislava 816 35
   Noví spoločníci:
   René Benda Maříkova 187/1 Praha 6 162 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   René Benda Maříkova 187/1 Praha 6 162 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Starohorská 34/504 Bratislava
   19.09.2002Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Zrušeny spoločníci:
   René Benda Bilanská 2059/39 Kroměříž 767 01 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   René Benda Bilanská 2059/39 Kroměříž 767 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Stavbárska 34/504 Bratislava 821 07
   03.02.2000Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Nový štatutárny orgán:
   René Benda Bilanská 2059/39 Kroměříž 767 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Stavbárska 34/504 Bratislava 821 07
   02.02.2000Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Príboj Stavbárska 34/504 Bratislava 821 07
   24.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Peter Príboj Stavbárska 34/504 Bratislava 821 07
   23.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Remáč Leningradská 3504/12 Michalovce 070 01
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   EuroPair, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   René Benda Bilanská 2059/39 Kroměříž 767 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Remáč Leningradská 3504/12 Michalovce 070 01