Vytvoriť faktúru

BONMEDIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BONMEDIA
IČO 35739835
DIČ 2021374960
IČ DPH SK2021374960
Dátum vzniku 02 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BONMEDIA
Bojnická 18
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 846 €
Zisk -4 871 €
Aktíva 33 451 €
Vlastný kapitál 7 693 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,282
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 33,991
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 942
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,349
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 39,282
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,822
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,054
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,871
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,460
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 36,460
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30,919
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,261
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,280
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 85,846
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 40,465
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 45,381
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 89,625
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 47,608
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 389
C. Služby (účtová skupina 51) 37,151
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,411
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,779
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 698
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 132
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 132
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -132
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,911
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,871
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015