Vytvoriť faktúru

Arnold izolačné systémy - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Arnold izolačné systémy
IČO 35739843
DIČ 2021369834
Dátum vzniku 02 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Arnold izolačné systémy
Šišov 218
95638
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -528 €
Aktíva 10 147 €
Vlastný kapitál 10 147 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0387696193
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,099
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 664
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 664
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 664
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,435
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,435
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,609
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,826
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,099
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,619
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,843
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,938
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -95
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -528
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 49
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 49
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -48
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -528
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739843 DIČ: 2021369834
 • Sídlo: Arnold izolačné systémy, Šišov 218, 95638, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Februára 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.03.2008Nové obchodné meno:
   Arnold izolačné systémy s.r.o.
   Nové sidlo:
   79 Šišov 956 38
   14.03.2008Zrušené obchodné meno:
   Textilné izolačné systémy s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Chrasťová 31 Bratislava 831 01
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Werner Arnold Robert-Bosch-Str.3 Filderstadt 707 94 SRN
   Wolfgang Arnold Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 SRN
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Werner Arnold Robert-Bosch-Str.3 Filderstadt 707 94 SRN
   Wolfgang Arnold Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 SRN
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   Textilné izolačné systémy s.r.o.
   Nové sidlo:
   Chrasťová 31 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných, než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Werner Arnold Robert-Bosch-Str.3 Filderstadt 707 94 SRN
   Wolfgang Arnold Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Lakota Chrasťová 31 Bratislava 831 01