Vytvoriť faktúru

VENI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VENI
IČO 35739886
DIČ 2021365313
IČ DPH SK2021365313
Dátum vzniku 02 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VENI
Strečnianska 13
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 137 669 €
Zisk 1 936 €
Aktíva 66 672 €
Vlastný kapitál -4 032 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.optikaveni.sk
Phone(s) +421263815942
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 25,399
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 25,399
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,399
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,855
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 123
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,910
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,957
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 49,254
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,095
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 529
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -11,199
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,936
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 51,349
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 773
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 26,625
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,124
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,481
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,624
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,396
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,626
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,325
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 137,669
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 137,427
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 225
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 128,170
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 42,371
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,214
C. Služby (účtová skupina 51) 16,191
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 40,631
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 360
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 20,931
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,472
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,499
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 72,651
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 129
X. Výnosové úroky (662) 134
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) -5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,645
M. Nákladové úroky (562) 2,759
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,886
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,516
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,983
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,047
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,936
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35739886 DIČ: 2021365313 IČ DPH: SK2021365313
 • Sídlo: VENI, Strečnianska 13, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marta Takáčová Gessayova 13 Bratislava 851 03 02.02.1998
  Jozefína Jacková Vavilova 26 Bratislava 851 01 10.12.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marta Takáčová 4 647 € (70%) Gessayova 13 Bratislava 851 03
  Jozefína Jacková 1 992 € (30%) Vavilova 26 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.12.2010Nové obchodné meno:
   VENI s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strečnianska 13 Bratislava 851 05
   06.12.2010Zrušené obchodné meno:
   Očná optika VENI s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Záporožská 12 Bratislava 851 01
   31.05.2006Nové obchodné meno:
   Očná optika VENI s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záporožská 12 Bratislava 851 01
   30.05.2006Zrušené obchodné meno:
   Očná optika, PTJ, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Šintavská 26 Bratislava 851 05
   20.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Jozefína Jacková Vavilova 26 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.12.2005
   19.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Oľga Petrovičová Obilná 23 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Petrovičová Obilná 23 Bernolákovo 900 27
   17.09.2002Nové sidlo:
   Šintavská 26 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Oľga Petrovičová Obilná 23 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Petrovičová Obilná 23 Bernolákovo 900 27
   16.09.2002Zrušené sidlo:
   Antolská 11 Bratislava 851 06
   Zrušeny spoločníci:
   Oľga Petrovičová Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Petrovičová Pifflova 2 Bratislava 851 01
   24.08.1998Noví spoločníci:
   Marta Takáčová Gessayova 13 Bratislava 851 03
   Jozefína Jacková Vavilovova 26 Bratislava 851 01
   Oľga Petrovičová Pifflova 2 Bratislava 851 01
   23.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozefína Jacková Vavilovova 26 Bratislava 851 01
   Oľga Petrovičová Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Marta Takáčová Gessayova 13 Bratislava 851 03
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   Očná optika, PTJ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Antolská 11 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   očná optika
   Noví spoločníci:
   Jozefína Jacková Vavilovova 26 Bratislava 851 01
   Oľga Petrovičová Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Marta Takáčová Gessayova 13 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marta Takáčová Gessayova 13 Bratislava 851 03
   Oľga Petrovičová Pifflova 2 Bratislava 851 01