Vytvoriť faktúru

ISG art - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISG art
IČO 35739916
DIČ 2021386906
IČ DPH SK2021386906
Dátum vzniku 27 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISG art
Hrobákova 1639/15
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 698 €
Zisk -1 249 €
Aktíva 46 259 €
Vlastný kapitál 45 945 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911967235, +421911967239, +421903967239, +421904569751
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,004
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 420
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,342
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 242
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 46,004
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,695
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 37,976
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,249
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,309
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,259
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 159
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,100
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 50
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 698
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 348
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 350
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,809
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 313
C. Služby (účtová skupina 51) 1,286
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 210
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,111
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -901
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 138
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 138
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -138
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,249
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,249
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015