Vytvoriť faktúru

ZUTOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZUTOM
IČO 35740019
DIČ 2020270472
IČ DPH SK2020270472
Dátum vzniku 27 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZUTOM
Záhradnícka 74
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 910 117 €
Zisk 35 577 €
Aktíva 121 107 €
Vlastný kapitál 43 401 €
Kontaktné informácie
Email info@zutom.sk
Webová stránka http://www.zutom.sk
Phone(s) +421220633333
Fax(es) 0233016239
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 225,684
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 159,670
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 156,790
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 289,050
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 110,627
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,862
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 160,305
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 514,734
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 96,909
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 10,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 10,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 974
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 50,358
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 35,577
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 417,825
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 163,756
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 60,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 170,678
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 125,683
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 14,433
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,887
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,675
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,062
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,329
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,000
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 910,117
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 156,854
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 728,144
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,619
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 853,076
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 145,170
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 29,629
C. Služby (účtová skupina 51) 400,297
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 201,382
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,130
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 61,222
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,394
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,852
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 57,041
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 309,902
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 46
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 45
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 11,577
M. Nákladové úroky (562) 10,025
N. Kurzové straty (563) 174
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,378
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -11,531
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 45,510
P. Daň z príjmov (591, 595) 9,933
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 35,577
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016