Vytvoriť faktúru

RYOBS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RYOBS
IČO 35740035
DIČ 2021383056
IČ DPH SK2021383056
Dátum vzniku 02 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RYOBS
Drotárska cesta 56
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 500 €
Zisk -38 041 €
Aktíva 1 362 264 €
Vlastný kapitál -154 417 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254647365
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,875
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,875
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,577,580
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,563,946
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,275
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,584,455
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -192,458
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 39,834
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 39,834
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 49,866
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,983
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -248,100
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -38,041
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,776,913
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,041
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,775,502
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,647,818
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,096
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,362
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 121,226
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 370
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 31,500
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 31,500
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 71,752
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,645
C. Služby (účtová skupina 51) 28,123
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 39,418
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 250
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,306
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -40,252
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,732
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 269,194
X. Výnosové úroky (662) 98,421
XI. Kurzové zisky (663) 170,773
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 266,023
M. Nákladové úroky (562) 82,390
N. Kurzové straty (563) 183,479
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 154
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 3,171
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -37,081
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -38,041
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35740035 DIČ: 2021383056 IČ DPH: SK2021383056
 • Sídlo: RYOBS, Drotárska cesta 56, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Februára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vadim Popov dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01 16.12.1999
  Tamara Tskhovrebova dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01 20.01.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vadim Popov 36 514 € (91.7%) dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01
  Zarina Djioeva 3 320 € (8.3%) Lipského 6 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.05.2004Noví spoločníci:
   Vadim Popov dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tamara Tskhovrebova dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 20.01.2004
   24.05.2004Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie prechodného uvytovania do desať osôb
   Zrušeny spoločníci:
   Vadim Popov dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01
   16.12.1999Nové sidlo:
   Drotárska cesta 56 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Zarina Djioeva dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01
   Vadim Popov dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Vadim Popov dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01
   15.12.1999Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 14 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Marek Balko Líščie nivy 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Balko Líščie nivy 6 Bratislava
   29.06.1999Nové predmety činnosti:
   sekretárske služby a preklady /vrátane tlmočníckych služieb v jazyku anglickom, nemeckom, francúzkom, ruskom/
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prevádzkovanie parkoviska
   prenájom stavebných strojov a prístrojov
   inžienierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   poskytovanie prechodného uvytovania do desať osôb
   Noví spoločníci:
   Mgr. Marek Balko Líščie nivy 6 Bratislava
   28.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Marek Balko Líščie nivy 6 Bratislava
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   RYOBS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 14 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Marek Balko Líščie nivy 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Marek Balko Líščie nivy 6 Bratislava