Vytvoriť faktúru

Den Braven SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Den Braven SK
IČO 35740141
DIČ 2020211149
IČ DPH SK2020211149
Dátum vzniku 30 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Den Braven SK
Polianky 17
84431
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 239 796 €
Zisk 779 611 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0415622137, 0566684520, 0566684521, 0566684522, 0244971010
Fax(es) 0244971540
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,668,355
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 184,218
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 184,218
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,371
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 163,847
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,400,063
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,379,823
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,379,823
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 652,275
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 652,275
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 652,275
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,367,965
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,039
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,361,926
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 84,074
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 84,074
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,668,355
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,896,727
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 43,650
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 43,650
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,066,827
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,066,827
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 779,611
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 771,628
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,239
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,014
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,225
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 712,846
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 425,758
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 308,485
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,273
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 63,570
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 41,083
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 181,188
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,247
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 55,543
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 55,543
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,222,340
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,239,796
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,222,340
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,248
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,208
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,218,201
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,345,319
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 373,925
D. Služby (účtová skupina 51) 1,939,537
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,423,718
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,024,190
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 356,548
4. Sociálne náklady (527, 528) 42,980
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 86,764
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 86,764
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,993
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,790
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,021,595
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,563,559
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 797
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 100
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 100
XII. Kurzové zisky (663) 697
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,213
O. Kurzové straty (563) 7,604
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,609
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,416
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,011,179
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 231,568
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 234,460
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,892
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 779,611
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35740141 DIČ: 2020211149 IČ DPH: SK2020211149
 • Sídlo: Den Braven SK, Polianky 17, 84431, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Mohyla U Lazebníka 1042/19 Krnov - Pod Cvilínem 1042/19 Česká republika 09.11.2011
  Stanislav Malohlava Na dolním pastvišti 956/2A Krnov - Pod Cvilínem 794 01 Česká republika 09.11.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  WARIDELTA s.r.o. 6 639 € (100%) Úvalno čp. 793 91 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2015Noví spoločníci:
   WARIDELTA s.r.o. IČO: 28 616 707 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   10.02.2015Zrušeny spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak a. s. IČO: 26 872 072 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   15.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mohyla U Lazebníka 1042/19 Krnov - Pod Cvilínem 1042/19 Česká republika Vznik funkcie: 09.11.2011
   Stanislav Malohlava Na dolním pastvišti 956/2A Krnov - Pod Cvilínem 794 01 Česká republika Vznik funkcie: 09.11.2011
   14.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 794 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.06.2001
   30.04.2010Noví spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak a. s. IČO: 26 872 072 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   29.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak a. s. IČO: 25 366 483 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   09.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 794 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.06.2001
   08.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 974 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.06.2001
   19.08.2009Noví spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak a. s. IČO: 25 366 483 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 974 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.06.2001
   18.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 974 01 Česká republika pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2001
   02.07.2008Nové obchodné meno:
   Den Braven SK s. r. o.
   01.07.2008Zrušené obchodné meno:
   DEN BRAVEN SK, s.r.o.
   25.05.2005Noví spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   24.05.2005Zrušeny spoločníci:
   DEN BRAVEN Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 Hlubčická 8 Krnov Česká republika
   24.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 974 01 Česká republika pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2001
   23.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Albrechtická 100A Krnov 794 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2001
   25.06.2002Nové sidlo:
   Polianky 17 Bratislava 844 31
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Albrechtická 100A Krnov 794 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2001
   24.06.2002Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Albrechtická 100A Krnov Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava
   19.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Albrechtická 100A Krnov Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava
   18.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Fingerland Farského 18 Bratislava
   20.10.1998Noví spoločníci:
   DEN BRAVEN Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 Hlubčická 8 Krnov Česká republika
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   DEN BRAVEN Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 Hlubčická 8 Krnov Česká republika
   30.01.1998Nové obchodné meno:
   DEN BRAVEN SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v obchodovaní okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   DEN BRAVEN Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 Hlubčická 8 Krnov Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Libor Fingerland Farského 18 Bratislava